Bezpečnost potravin

Glukosamin ulevuje od bolesti kloubů

Vydáno: 17. 2. 2003
Autor:

Denní dávka 2000 mg glukosaminu podávaná po dobu 12 týdnů může do určité míry zvýšit mobilitu a snížit bolestivost kolenních kloubů způsobenou poškozením chrupavky či osteoartritidou.

Studie prováděná na univerzitě v západní Austrálii ukázala, že glukosaminové suplementy snižují bolesti v kolenou u pacientů s poškozenou chrupavkou a degenerativními onemocněními kloubů v důsledku osteoartritidy. Závěry byly publikovány v lednovém čísle časopisu British Journal of Sports Medicine. Glukosamin se vytváří přirozenou cestou v lidském organismu a nachází se především v kloubních chrupavkách, jejichž poškození často předchází osteoartritidě. Glukosaminové suplementy jsou běžně dostupné v obchodech se zdravými potravinami, supermarketech či dokonce prostřednictvím internetu. Výzkumu se zúčastnilo 46 pacientů, z nichž 24, kteří trpěli chronickými bolestmi kolen, bylo naordinováno 2000 mg glukosaminu denně, zatímco zbývajících 22 pacientů dostávalo placebo. Účastníci byli ve věku od 20 do 70 let a všichni soustavně trpěli bolestmi kolen do té míry, že jejich běžné aktivity byly silně omezeny. V průběhu studie, která trvala 12 týdnů, byla v pravidelných intervalech sledována intenzita bolesti a mobilita kloubů. Mobilita se po určité době v různém stupni zlepšila u obou skupin pacientů, ovšem u těch, jimž byl podáván glukosamin se to projevilo mnohem dříve, a to již od čtvrtého týdne po zahájení experimentu. Po 12 týdnech téměř devět z deseti (88 %) pacientů, kteří dostávali glukosamin konstatovalo, že jejich bolest se podstatně snížila, zatímco ve druhé skupině s placebem  konstatovali mírné snížení bolesti pouze tři pacienti (17 %). Autoři dospěli k závěru, že 2000 mg glukosaminu denně může do určité míry snížit bolesti a zlepšit pohyblivost kloubů u pacientů s chronickými bolestmi kolenních kloubů, způsobených předchozím poškozením chrupavky nebo počínající osteoartritidou.
British Journal of Sports Medicine, 37, 2003, s. 45–49