Bezpečnost potravin

Glukosamin a snížení rizika vývoje osteoartritidy

Vydáno: 2. 11. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA ke zdravotnímu tvrzení. Uváděný účinek se neprokázal.

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 požádala společnost GP International Holding B.V. prostřednictvím kompetentního orgánu v Německu Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vydání vědeckého stanoviska ke zdravotnímu tvrzení, podle kterého glukosaminchlorid snižuje stupeň degenerace chrupavky a snižuje riziko vývoje osteoartritidy (zánětu kostí a kloubů). Cílovou skupinou pro příjem glukosaminchloridu jsou muži a ženy starší 40 let. Na podporu tvrzení žadatel uvedl celkem 19 publikací.
EFSA ve svém stanovisku publikovaném 29.10.2009 (viz příloha) konstatoval, že nebyla předložena žádná studie, která uvádí vliv glukosaminu na degeneraci chrupavky u osob bez osteoartritidy. Dále nebyly poskytnuty důkazy, že pacienti s osteoartritidou jsou představiteli cílové populace a nebyl poskytnut důkaz, že ze studie in vitro lze usuzovat na vliv glukosaminu na degeneraci chrupavky u lidí.
Na základě výše uvedeného panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k závěru, že vztah mezi konzumací glukosaminchloridu a snížením stupně degenerace chrupavky u osob bez osteoartritidy se neprokázal.
 
 
Zdroj: EFSA