Bezpečnost potravin

Glukosamin a hepatitida

Vydáno: 12. 5. 2009
Autor:

Stanovisko COT k vlivu glukosaminu na vznik zánětu jater.

COT (Committee on Toxicity) – Výbor pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebitelských výrobcích a v životním prostředí je nezávislý vědecký výbor, který ve Velké Británii poskytuje Úřadu pro bezpečnost potravin (Food Standards Agency, FSA), ministerstvu zdravotnictví a jiným vládním složkám rady, které se týkají toxicity chemických látek. COT zahájil svoji činnost v roce 1978. Více informací o COT je k dispozici zde. Přehled dosud vydaných stanovisek COT je zde.
 
První stanovisko COT vydané v roce 2009 se týká glukosaminu – populárního doplňku stravy, který se konzumuje samostatně nebo ve spojení s chondroitinsulfátem. Vzhledem k tomu, že se objevily informace o vlivu glukosaminu na zánět jater (hepatitidu), dokonce byl ve Skotsku hlášen případ úmrtí 64letého muže, byl COT požádán, aby se k této problematice vyjádřil.
COT prověřoval publikované i dosud neuveřejněné zprávy o vlivu glukosaminu nebo glukosaminu ve spojení s chondroitinsulfátem na vznik hepatitidy a došel k tomuto závěru:
Na základě důkazů, které jsou v současné době k dispozici, se nezdá, že glukosamin způsobuje hepatitidu, i když spojení mezi glukosaminem a hepatitidou nelze zcela vyloučit. Pravděpodobnost nežádoucích reakcí na glukosamin je však velmi nízká. Ani další výzkum by v současné době nerozptýlil pochybnosti, neboť pokud glukosamin způsobuje hepatitidu, pak k tomu dochází v důsledku geneticky podmíněné abnormální reakce (idiosynkratickým mechanismem). Proto jakákoliv humánní studie by musela být extrémně velká, aby prokázala, jaké je riziko z GA, neboť negativní reakce na GA se vyskytuje jen výjimečně a existuje řada potenciálních faktorů, které mohou uvést v omyl, např. konzumace jiných léčebných preparátů. Stanovisko COT je v příloze.
 
Příloha: Statement on glukosamine and hepatotoxicity (pdf, 60 kB, 11 stran)
 
Zdroj: FSA