Bezpečnost potravin

Global Food Safety Initiative (GFSI)

Vydáno: 16. 1. 2005
Autor:

Pro zvýšení bezpečnosti v celém potravnovém řetězci jsou využívány normy BRC, IFS. Letos by měla být zveřejněna norma ISO 22 000. (Odkazy na normalizační instituty ISO, CEN, CA aj.)

Pod tlakem mezinárodních velkodistributorů a jejich celosvětové iniciativy pro bezpečnost potravin – Global Food Safety Initiative (GFSI) je celý potravinový řetězec nyní tlačen k tomu, aby zaváděl a certifikoval systémy řízení bezpečnosti potravin (Food Safety Management Systems – FSMS).

V Evropě byla GFSI nastartována v r. 2001 sdružením „CIES Business Forum“,

které zahrnuje přes 200 velkodistributorů z 50 zemí. Cílem byla podpora využívání schválených norem FSMS – především BRC a IFS (viz dále). Další informace o tom najdete na stránkách švýcarské certifikační společnosti PROCERT.

British Retail Consortium (BRC) je sdružení britských velkodistributorů, jehož třetí verze normy pro bezpečnost potravin „BRC Global Standard-Food“ byla schválena v dubnu 2002. Norma se neomezuje jen na zavedení systému HACCP, ale zahrnuje i požadavky na systém řízení a systém správné výrobní praxe (GMP). Tato norma aplikuje HACCP v souladu s Codex Alimentarius.

Obsah normy BRC:

1.        systém HACCP

2.        systém řízení jakosti

3.        norma pro prostory, zařízení a infrastrukturu

4.        zvládnutí výrobku

5.        zvládnutí procesu

6.        personál.

Normu International Food Standard (IFS)

vypracoval Obchodní svaz německého maloobchodu. Aktuální verze 4 je strukturovaná podle normy ISO 9001:

1.        systém řízení jakosti

2.        zodpovědnosti na řídicí úrovni

3.        řízení zdrojů

4.        výrobní proces

5.        měření, analýzy, zdokonalování.

Informace o této  normě je uvedena v časopise „Kvalita potravin č. 4, 2004.

 

Organizace GFSI schválila celkem již 5 standardů (BRC, EFSIS, IFS, The Dutch HACCP Code a SQF2000). Stále však dochází k tomu, že některé řetězce preferují jen určité standardy a jiné nechtějí akceptovat. Časopis „Kvalita potravin 4, 2004, č. 4, s. 7“ cituje informaci z Food Ingredients and Engng. o tom, které řetězce a ve kterých zemích vyžadují určité standardy.

 

Vzhledem k zvýšenému mezinárodnímu významu systémů řízení potravinové bezpečnosti zřídila ISO pracovní skupinu pro vývoj mezinárodních norem, která má v brzku sloučit všechny privátní nebo národní iniciativy, jako jsou BRC a IFS, do normy ISO 22 000. Očekává se, že norma bude letos zveřejněna a dojde k prvním certifikacím podle ní. Tato norma by měla platit pro všechny stupně potravinového řetězce od zemědělské produkce po maloobchod. V současné době je norma ISO 22000 ve stadiu návrhu – DIS, o němž se hlasuje.

Informace o této připravované normě byly průběžně uváděny v časopise „Kvalita potravin v r. 2004. O návrhu DIS se dočtete v článku „Požadavky připravované normy ISO 22000 – část 4“ v Kvalita potravin, 4, 2004, č. 4. Na rozdíl od dřívější verze jsou v současném návrhu změny v terminologii (např. místo termínu „SSM – podpůrná bezpečnostní opatření“ je v DIS použit termín „nezbytné předpoklady“, které jsou děleny na „GMP – správnou výrobní praxi“ a „SSOP“). Určitou komplikací je dělení návrhu normy na „operační nezbytné předpoklady“ a „nezbytné předpoklady“.

 

Důležité adresy

ISO – International Organisation for Standardization

www.iso.ch

ISO – pracovní skupiny pro potravinářské výrobky

isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=651282&objAction=browse&sort=name

CEN – Comité Européen de Normalisation

www.cenorm.be

CEN – pracovní skupiny TC 275 (pro analytické metody, sladidla, pesticidy, vitaminy, ozářené potraviny, alergeny, GMO aj, TC 302 (pro mléko a mléčné výrobky), TC 307 (pro olejnatá semena, oleje, tuky apod.), T 338 pro obiloviny a výrobky z nich).

www.cenorm.be/cenorm/workarea/managerial+bodies/platforms.asp

Český normalizační institut

www.cni.cz/ORDERS/VYBER.ASP

SNV – Schweizerische Normen-Vereinigung

www.snv.ch

Codex Alimentarius

www.codexalimentarius.net

 

Lebensm. Technol., 37, 2004, č. 10, s. 22-23

Kvalita potravin, 4, 2004, č. 4, s. 5-7