Bezpečnost potravin

Ghana nekontroluje nepovolená barviva

Vydáno: 27. 11. 2005
Autor:

Potravinářská a veterinární inspekce EK zjistila v Ghaně zásadní nedostatečnost v zajišťování nezávadnosti, nedostatečné možnosti pro provádění analýz a nedostatky v celém systému kontroly.

Orgány dozoru nad potravinami v Ghaně sice odebírají vzorky palmového oleje, ale vzhledem k nedostatku prostředků v nich nestanovují nepovolená barviva Sudan. Nemají k tomu ani analytické kapacity. Potravinářská a veterinární inspekce (FVO) Evropské komise to zjistila při návštěvě uskutečněné po opakovaných výskytech této závady v systému RASFF (83 notifikací ca rok, od července 2004). FVO nemohla ani ověřit mez detekce. Neexistuje tam akreditace metod ani jejich křížové ověřování.

Barviva Sudan I-IV se používají k barvení technických materiálů (benzinu, mazacích olejů aj.), ale předpisy EU nepovolují jejich použití do potravin.

Ghanské úřady nezjistily, co je zdrojem falšování, a nemohou proto přijmout opatření proti příslušným společnostem. Z Ghany se exportují dva druhy palmového oleje: surový lisovaný zastudena a aromatizovaný „zomi“. Mnozí výrobci jsou z tisku informováni o výskytu barvení (falšování) jedlých olejů zakázanými barvivy, ale inspekce u nich nebyly provedeny. Není tam zaveden systém HACCP.

 

Zpráva je k dispozici na stránkách DG Sanco.

 

http://europa.eu.int/comm/food/fvo/ir_search_en.cfm

 

EU Food Law, 2005, č. 234, s. 6–7