Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaný lilek

Vydáno: 29. 1. 2010
Autor:

V Indii byl za spolupráce s firmou Monsanto vyvinut GM-lilek produkující bílkovinu, která působí proti škůdci. Po 9 letech polních zkoušek se čeká na schválení indickým úřadem.

V Indii čeká na schválení příslušným úřadem (Genetic Ingeneering Approval Committees, GEAC) GM-lilek (Bt-Aubergine), nazývaný Brinjal, který je výsledkem vývoje, na němž spolupracovaly tři indické výzkumné ústavy, firma Monsanto a  indický státní podnik Mahyco. GM-lilek produkuje bílkovinu, která působí proti škůdci plodů Leucinodes orbonalis. Schválení by se mělo týkat čtyř odrůd lilku. Vývoj zahrnoval  9 let polních zkoušek. V r. 2004 proběhlo první pozitivní hodnocení avšak s požadavkem na další testování, aby se ověřila nezávadnost pro lidské zdraví.

Indie je s 600 000 ha plochy po Číně druhým největším pěstitelem lilku. Zatím se v Indii z GM-plodin pěstuje jen GM-bavlník (v r. 2008 na ploše 9 mil. ha).

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 12, s. 736