Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované plodiny jsou prospěšné

Vydáno: 7. 12. 2004
Autor:

GMO. Geneticky modifikované plodiny se srovnávaly s plodinami geneticky nemodifikovanými, pěstovanými s nimi střídavě.

Velká vědecká studie, uskutečněná v Británii, dospěla k závěru, že geneticky modifikované plodiny nejsou o nic škodlivější životnímu prostředí než konvenční druhy. Projekt „Bright“ („Botanical and Rotational Implications of Genetically Modified Herbicide Tolerance“) zkoumal různé druhy cukrovky a zimní olejnaté řepky, které byly geneticky upraveny, aby odolávaly specifickým herbicidům.
Geneticky modifikované plodiny se srovnávaly s plodinami geneticky nemodifikovanými, pěstovanými s nimi střídavě. Projekt dospěl k závěru, že geneticky modifikované plodiny, užívané tímto způsobem, nevedly k poklesu počtu semen plevele v půdě, které potřebují mnozí ptáci a další příslušníci krajinné fauny.
Projekt „Bright“ napodoboval normální zemědělskou praxi a měřil, jaký budou mít geneticky modifikované plodiny vliv na životní prostředí, budou-li se užívat při normální rotaci plodin ve čtyřletém cyklu. Projekt zjistil, že nedochází k poklesu potřebných plevelných semen v půdě a že má pro zemědělce při určitém konkrétním přístupu pěstování geneticky modifikovaných plodin potenciálně prospěch, zejména z finančního hlediska.
Je však velmi nepravděpodobné, že by v krátkodobé perspektivě byly geneticky modifikované plodiny zavedeny ve Velké Británii. Před nedávnem zjistila jiná velká studie, že dva druhy geneticky pozměněných plodin, cukrovky a jarní olejnaté řepky, poškozují biodiverzitu více než tradiční plodiny. Na druhé straně geneticky modifikovaná kukuřice měla na životní prostředí pozitivnější vliv než tradiční, nemodikovaná kukuřice.
V důsledku této studie oznámila britský ministryně životního prostředí, že společnosti, které by chtěly v Británii pěstovat geneticky modifikované plodiny, se budou muset podrobit velmi rozsáhlému a dlouhému schvalovacímu procesu. V důsledku toho stáhla firma Bayer CropScience, jediný podnik, který dosud v Británii zažádal o vládní povolení pěstovat geneticky modifikované plodiny, svou žádost.
Podrobnosti: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/4046427.stm .
(BBC)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 7. 12. 2004