Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná sója a její stanovení v sójových výrobcích metodou Real-Time PCR

Vydáno: 5. 10. 2003
Autor:

Stanovení transgenní DNA v sójových výrobcích na pracovišti SZPI v Brně.

Na detekci přítomnosti transgenní DNA v potravinách a na identifikaci typu genetické modifikace se používá klasická PCR metoda. Na kvantitativní stanovení procentuálního obsahu transgenní DNA v celkové DNA určité složky potraviny slouží zejména metoda PCR v reálném čase. Na pracovišti SZPI v Brně zavedli použití této metody na přístroji Light Cycler pro kvantifikaci transgenní DNA v sójových výrobcích. Pro zavedení metody Real-Time PCT byl použit systém hybridizačních sond a primerových párů specifických pro sójový gen lektin nebo pro transgen Roundup-Ready (Roche). Reakce byla optimalizována a při použití DNA standardů (IRRM, EU, Fluka) s různým procentuálním zastoupením Roundup-Ready sóje (RRS) (0 %, 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 %). Přítomnost genetické modifikace byla zjišťována u třinácti sójových výrobků. U osmi výrobků s pozitivním výsledkem byla identifikována RRS. Obsah RRS u výrobků byl velmi nízký  s výjimkou jednoho výrobku, kdy přesahoval 5 %.

Sborník ze XXX. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin, konaného 20. 2. 2003 na MZLU v Brně, s. 13.
Sborník je k dispozici v knihovně ÚZPI.