Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná papája

Vydáno: 26. 2. 2003
Autor:

10. ledna 2003 Kanada schválila použití geneticky modifikované papáji k potravinářským účelům. Pěstování papáji odolné k viru na Havaji.

Papája se pěstuje ke komerčním účelům ve více než 48 zemích světa, přičemž roční sklizeň se pohybuje okolo 7 milionů tun. Na trh se dodává především k potravinářským účelům, a to v čerstvém stavu nebo se technologicky opracovává. V menší míře se papája používá také pro průmyslové účely.
Odrůdy papáji pěstované na Havaji byly geneticky modifikovány za účelem získání odolnosti vůči viru (Papaya Ring Spot Virus, PRSV) přenášenému mšicemi, popř. člověkem. PRSV inhibuje fotosyntetickou funkci rostliny a brzdí tak její růst. Uvedený virus již zničil pěstování papáji v Brazílii, na Tchaj-wanu a částečně i na Havaji.
Papája rezistentní vůči PRSV byla vyvinuta za pomoci genových sekvencí získaných ze samotného viru a jeho vložením do genetického materiálu papáji. Geneticky upravené (genetically engineered, GE) rostliny papáji vykazují odolnost vůči viru a šíření infekce se tak zastavilo.
Pěstování papáji má pro Havaj velký význam, neboť jde o druhou nejrozšířenější plodinu. Roční příjmy za papáju činí 18 milionů USD. Papája se pěstuje na Havaji od 40. let minulého století. Během deseti let se na ostrově Oahu rozšířil PRSV a pěstování se přesunulo do oblasti Puna (Big Island). Díky vodní bariéře mezi ostrovy se zde virus až do r. 1992 nerozšířil. Z obavy, aby se PRSV dále nešířil do oblastí pěstování papáji, pracovali vědci z University of Hawaii a Cornell University na vývoji geneticky modifikované plodiny.
Havaj exportuje 30–40 % papáji do Japonska a přibližně 8 % do Kanady. GE papája se nevyváží do zemí, kde nejsou GE plodiny povoleny. V lednu 2003 byla GE papája schválena pro potravinářské účely v Kanadě.
V r. 1996 revidovala služba dohlížející na zdraví zvířat a rostlin (APHIS) amerického ministerstva zemědělství (USDA) vliv GE papáji na životní prostředí a došla k závěru, že GE papája nemá žádný vliv na cílové organismy ani na životní prostředí obecně.
V USA byla GE papája povolena v r. 1997. Prověřováním bezpečnosti  se došlo k závěru, že protein vnesený do GE papáji není pravděpodobně alergen, neboť nemá charakteristiky typické pro známé bílkovinné alergeny, např. tepelnou stabilitu a odolnost k trávení. Zjistilo se rovněž, že papája napadená virem obsahuje vyšší hladiny bílkovin než GE papája. O škodlivých účincích plodů infikovaných virem nejsou k dispozici žádné údaje.

Více informací o papáji lze získat v databázi AgBios schválených geneticky modifikovaných výrobků .

Uvedená informace je výtahem z informačního letáku vyhotoveného v Kanadě o geneticky modifikové papáji .