Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná cukrovka na 250 000 ha

Vydáno: 22. 8. 2008
Autor:

Akceptace geneticky modifikované cukrovky se v USA výrazně zvýšila, dochází k nárůstu pěstitelských ploch.

Chytrá reklama s jednoduchým sloganem: „geneticky modifikovaný cukr je bezpečný“ v USA v letošním roce výrazně zvýšila akceptaci různých odrůd geneticky pozměněné cukrovky. V roce 2007 byla Roundup Ready cukrovka komerčně pěstována pouze na ploše zhruba 1000 ha. Jen o rok později však pěstitelské plochy vzrostly na přibližně 250 000 ha, což je podle odhadu ministerstva zemědělství polovina pěstitelských ploch cukrovky v USA.
Co nové odrůdy cukrovky pěstitelům přinášejí? Podle pokusů v USA poskytují výhody zejména z ekologického hlediska. Například k likvidaci plevelů mezi řádky Roundup Ready cukrovky stačí pouze dva postřiky Roundupem, v ideálním případě před vytvořením 8. listu a krátce před zapojením řádků. Díky redukovanému mechanickému zpracování půdy a nižší aplikaci herbicidů činí úspora v průměru až 150 EUR . ha–1. Geneticky pozměněné osivo je však zhruba dvojnásobně drahé. V letošním roce za něj zemědělci zaplatili v přepočtu zhruba 120 EUR . ha–1. Agrární ekonomové zastávají názor, že geneticky modifikovaná cukrovka i v letošní sklizni dopadne v hrubém rozpětí o něco lépe než konvenční. V tom však nejsou započteny pozitivní ekologické efekty díky nižší erozi a vymývání živin.