Bezpečnost potravin

Genetické modifikace olejnatých rostlin a brambor

Vydáno: 29. 10. 2010
Autor:

Přehled o rozsahu pěstování GM-olejnin a brambor a o principech a cílech modifikace.

GM-plodiny se pěstují ve 20 zemích světa, především v USA, Argentině, Brazílii, Kanadě. GM-olejniny

Z olejnin se nejčastěji pěstuje geneticky modifikovaná sója, bavlník, řepka, a méně len a slunečnice. Předností je především odolnost vůči herbicidům, škůdcům, extrémním podmínkám, bakteriálním, plísňovým a virovým infekcím. Cílem modifikace může být i  zvýšení nutriční hodnoty, zvýšení výnosu, příp. ke snížení emisí CO2 (úspora paliva změnou technologie orby), a GM může u vést ke snížení obsahu toxinů vzniklých činností mikroorganismů v surovinách/potravinách. 

V přehledu jsou u jednotlivých plodin uvedeny konkrétní látky, které v principu ovlivňují požadovanou vlastnost/funkci a je uveden zdroj z něhož byl přenesen příslušný gen nebo jeho část, který je zodpovědný za vytváření/účinek příslušné látky.

V „druhé generaci“ GM-plodin je vložením genetické informace dosahováno změny dvou nebo více znaků.

GM-brambory

V případě GM-brambor se sleduje

–         odolnost k herbicidům, biotickým a abiotickým stresům, plísni bramborové,
–         možnost skladování při nízkých teplotách vzhledem k obsahu bakteriální fosfofruktokinázy snižující obsah rozpustných cukrů při nízkých teplotách,
–         změna složení (podíl amylosy a amylopektinu),
–         speciální technologické vlastnosti využitelné např. ve farmacii (např. . produkce onkogenu E7 lidského papilomaviru 16).

 

BioProspect, 20, 2010, č. 1, s. 9-12, 13-14

Objednávka kopie článku