Bezpečnost potravin

Genetická modifikace a potraviny

Vydáno: 8. 10. 2008
Autor:

Revidované stanovisko IFST ze září 2008.

Institut pro potravinářskou vědu a technologii (IFST) je nezávislá profesní korporace potravinářských vědců a technologů. IFST je zcela nezávislý na vládě, průmyslu, lobujících skupinách nebo speciálních zájmových skupinách. Členy IFST jsou přední odborníci s nejvyššími znalostmi ve svém oboru, kteří pracují na vysokých školách, ve výzkumných a konzultačních střediscích, v průmyslovém sektoru aj.
Jedním z poslání IFST je sloužit veřejnému zájmu a to poskytováním spolehlivých informací z oblasti potravinářské vědy a technologie. Jednotlivé pracovní skupiny IFST vypracovávají návrh stanoviska k určitému aktuálnímu tématu, které následně dva výbory IFST finalizují a předkládají veřejnosti jako objektivní stanovisko IFST. Na základě nových poznatků jsou dřívější stanoviska průběžně aktualizována.
 
V červenci 2004 vydal IFST stanovisko ke genetickým modifikacím (GM) potravin. V září 2008 toto stanovisko nahradil revidovaným vyjádřením (viz příloha), ve kterém svůj kladný postoj ke GM potravinám zdůvodňuje následovně:
 
Během posledních 11 let pěstuje GM plodiny v mnoha částech světa 12 milionů farmářů, z toho 11 milionů farmářů v oblastech velmi chudých na zdroje. Za tu dobu došlo k významnému zlepšení pokud jde o kvantitu a kvalitu dodávek potravin a také ke snížení ekonomických nákladů, spotřeby energie, používání pesticidů, spotřeby paliv, eroze půdy a emisí oxidu uhličitého. Žádné vědecky podložené důkazy o škodlivosti pro lidské zdraví se neprokázaly.
Druhá generace GM plodin bude poskytovat plodiny s vyšší nutriční hodnotou, plodiny, které budou účinněji využívat hnojiva, porostou v suchu i za jinak nepříznivých klimatických podmínek.
Potravinářští vědci a technologové podporují odpovědné zavádění technik GM za předpokladu, že se dostatečně přihlíží k bezpečnosti produktů i bezpečnosti pro životní prostředí, jsou poskytovány informace a dodržují se etická pravidla.
 
Příloha: Genetic modification and food (pdf, 321 kB, 44 stran)
 
 
Zdroj: IFST