Bezpečnost potravin

Fytosterolová ingredience společnosti Lipofoods

Vydáno: 15. 9. 2006
Autor:

Společnost Lipofoods vyvinula fytosterolový preparát na bázi sójových bobů snižující cholesterol pro aplikace v potravinářských výrobcích.

Španělská společnost Lipofoods podala žádost Poradnímu výboru pro nové výrobky a technologie (ACNFP) o uznání ekvivalentnosti svého nového fytosterolového preparátu na bázi sójových bobů pro aplikace v potravinářských výrobcích s fytosterolovou ingrediencí společnosti ADM, která byla již v roce 2004 autorizována (Commission Decision 2004/333/EC) a je běžně od tohoto roku na trhu. V případě, že bude nová ingredience uznána jako ekvivalentní (pokud se týká nutriční hodnoty, metabolismu, zamýšleného použití a hladiny nežádoucích substancí) s již existujícím produktem společnosti ADM je možno podle Zákona o nových potravinách EK (článek 5, zák. 258/333/EC) uplatnit zjednodušený postup schvalování. Společnost Lipofoods chce nový sójový fytosterolový preparát používat v řadě potravinářských výrobků včetně tukových pomazánek, salátových dresinků, mléčných výrobků, jogurtů a sýrů. Počet potravinářských výrobků obsahujících fytosteroly z rostlinných olejů se neustále zvyšuje vzhledem k jejich schopnostem snižovat cholesterol. Připomínky přijímal Poradní výbor pro nové výrobky a technologie do 4. září t.r., nyní finalizuje svůj názor na předkládaný výrobek. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php