Bezpečnost potravin

FVO: kontrola GM rýže v Číně

Vydáno: 29. 6. 2009
Autor:

Zpráva FVO z mise do Číny (listopad/prosinec 2008) týkající se exportů nepovolené GM rýže “Bt 63” do EU.

V září 2006 byly ve Spojeném království, Francii a Německu objeveny a prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) oznámeny produkty z rýže pocházející z Číny, které byly kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou
rýží „Bt 63“.
 
Čínské příslušné orgány byly okamžitě vyzvány, aby poskytly podrobné informace týkající genetických konstruktů nepovolené geneticky modifikované rýže „Bt 63“. Rovněž bylo žádáno vysvětlení, pokud jde o původ geneticky modifikované rýže na čínském trhu a o způsob, jakým příslušné čínské orgány zamýšlejí zajistit, aby vyvážené produkty splňovaly požadavky Společenství. Čínské orgány reagovaly provedením kontrol u případů oznámených prostřednictvím RASFF a pozastavily vývozy z dotčených podniků. Rovněž rozhodly, že provedou zkoušky vyvážené rýže a rýžových produktů, a požádaly vyvážející podniky, aby zintenzívnily kontroly při nákupu surovin. Komisi byly dále poskytnuty informace týkající se obecné situace ohledně geneticky modifikované rýže na čínském trhu a dotčeného genetického konstruktu, které potvrdily, že geneticky modifikovaná rýže „Bt 63“ není na čínském trhu povolena.
 
Navzdory opatřením oznámeným čínskými orgány bylo následně hlášeno několik dalších varování týkajících se přítomnosti nepovolené geneticky modifikované rýže „Bt 63“.
 
Přes opakované žádosti ze strany Komise neposkytly čínské orgány Společnému výzkumnému středisku (SVS) Komise kontrolní vzorky a protokol týkající se metody detekce, které by byly z kvalitativního i kvantitativního hlediska vhodné k tomu, aby je SVS použilo pro účely validace metody detekce používané čínskými kontrolními orgány.
 
Vzhledem k tomu, že příslušné čínské orgány neposkytly dostatečné záruky toho, že produkty z rýže pocházející z Číny již nebudou obsahovat nepovolenou geneticky modifikovanou rýži „Bt 63“, přijala Komise rozhodnutí 2008/289/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt 63“ v produktech z rýže.
 
Ve dnech 27.11.–3.12.2008 podnikl Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise misi co Číny, jejímž cílem bylo posoudit fungování oficiálních kontrolních systémů v Číně z hlediska rozhodnutí Komise 2008/289/ES.
 
Mise se setkala s kompetentními autoritami odpovědnými za autorizaci GMO v Číně a jejich export do EU. Za posuzování a regulaci GMO je odpovědné ministerstvo zemědělství, za oficiální kontrolu rýžových výrobků pro export do EU podle rozhodnutí Komise 2008/289/ES je odpovědné AQSIQ (the General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine).
 
FVO ve své závěrečné zprávě (viz příloha) uvádí, že je v Číně zaveden systém kontrol, který zajišťuje, že rýžové produkty exportované do EU splňují požadavky rozhodnutí Komise 2008/289/ES. Existují však určité nedostatky týkající se odběru vzorků pro analýzu, metodologie detekce „Bt 63“, implementace skríningových metod a kontrol podvodných a nelegálních exportů. Zpráva FVO uvádí řadu doporučení pro kompetentní autority v Číně.
 
Příloha: Final report of a mission carried out in China (pdf, 805 kB, 20 stran)