Bezpečnost potravin

Furan v potravinách

Vydáno: 28. 5. 2005
Autor:

Vyjádření Evropského úřadu pro potraviny (EFSA) k obsahu furanu v potravinách.

V květnu 2004 Úřad pro potraviny léky v USA (FDA) publikoval výsledky kontroly obsahu furanu v potravinách obsažených v plechu a ve skle, které prošly tepelným opracováním. Panel expertů pro kontaminanty Evropského úřadu pro potraviny (EFSA) došel k názoru, že podle údajů, které jsou dosud k dispozici (nález FDA až 125 µg/kg), jde z hlediska bezpečnosti potravin o závažný problém.

 

Furan (C4H4O) (CAS 110-00-9) funguje jako meziprodukt syntézy a přípravy řady lineárních polymerů používaných k výrobě strukturních laminátů odolných k teplotě a dále k výrobě kopolymerů používaných do prostředků určených do myček nádobí jako náhrada za detergenty obsahující fosfor a dusík. IARC (International Agency for Research on Cancer ) klasifikuje furan jako humánní karcinogen (skupina 2B).

 

Analytické stanovení

Furan je malá těkavá molekula, kterou lze stanovit pomocí headspace plynové chromatografie (GC). Metoda stanovení pomocí headspace GC je k dispozici na internetových stánkách FDA. Jak metoda FDA, tak podobná metoda stanovení používaná ve Švýcarsku (Swiss Federal Office of Public Health) uvádí limit kvantifikace (LOQ) 2,0–5,0 ng/g a limit detekce (LOD) 1,0–4,0 ng/g v závislosti na typu vzorku.

 

Tvorba furanu

Přítomnost furanu v potravinách jako těkavé složky aromat byla známa již řadu let. Předpokládalo se, že hlavní cestou jeho tvorby je teplený rozklad sacharidů. Vzhledem k tomu, že byl výskyt furanu zjištěn ve značně rozdílných potravinách, např. pražené kávě, mase a zelenině konzervované v plechu, je pravděpodobné, že existuje více cest jeho tvorby než jediný mechanismus. Výskyt v potravinách konzervovaných v plechu a ve skle je pravděpodobně důsledkem toho, že se těkavé složky zachycují v potravinářském obalu.

Dosud existuje málo informací o hladinách furanu v potravinách vyráběných v domácnosti, kde lze očekávat, že se těkavé látky budou uvolňovat během tepelného procesu. Objevuje se tak problematika toho, zda nedochází k inhalaci v domácím prostředí nebo v prostředí stravovacích zařízení, kde se potraviny tepelně připravují.

 

Substituované furany

V potravinách se může vyskytovat řada alkylfuranů, dihydrofuranů, furanonů a tetrahydrofuranů (WHO, 2004), což vede k otázce, zda tyto mohou vykazovat podobné toxikologické vlastnosti jako výchozí (parent) molekula furanu.

 

Údaje o výskytu

V tabulce 1 jsou údaje o výskytu furanu shrnuty do 11 kategorií potravin a jsou vyjádřeny jako rozsah (kromě potravin pro děti nebyl počet vzorků v jednotlivých kategorií dostatečně vysoký, aby bylo vhodné stanovovat průměrnou hodnotu).

U potravin pro děti 273 analýz výrobků ukázalo, že se koncentrace furanu pohybuje od nedektovatelné (11 vzorků) až po 112 µg/kg. Při uváděném denním příjmu 234 g konzervovaných potravin je výsledná expozice furanu < 0,03 až 3,5 µg/kg tělesné hmotnosti/den (za předpokladu hmotnosti 6měsíčního dítěte 7,5 kg).

Tabulka 1: Furan v potravinách [doc ; 30208 bytů]

 

Absorpce

Výsledky pokusů na zvířatech naznačují, že se furan ze stravy rychle a účinně absorbuje ze střev. Po inhalaci se furan snadno absorbuje v plicích (asi 90 %) a množství zachyceného furanu závisí na koncentraci v inhalovaném ovzduší.

 

Distribuce

Vzhledem k nízké polaritě furan snadno prochází biologickými membránami a dostává se do různých orgánů těla.

 

Metabolismus

Furan se rychle metabolizuje P-450 enzymy. Hlavní metabolit nalezený po orálním příjmu u krys byl oxid uhličitý, který je pravděpodobně výsledkem oxidačního metabolismu, který zahrnuje otevření furanového kruhu.

Jako klíčový reaktivní a cytotoxický metabolit furanu byl identifikován cis-2-butene-1,4-dial. Množství furanu, které se dostává do tkání, je omezené vysokou schopností jater eliminovat furan z krevního řečiště.

 

Toxicita

Údaje o toxicitě nejsou dostačující. Chybí údaje o toxických účincích furanu na reprodukci a vývoj. Rovněž chybí údaje ze studií na lidech. Furan se považuje za cytotoxický a po orálním příjmu se toxicita furanu projevuje primárně na játrech. Chybí údaje o akutní toxicitě furanu. Podle NRC (National Research Council, USA) jsou páry furanu narkotické.

Furan je zřetelně karcinogenní pro krysy a myši, přičemž účinek se s dávkou furanu zvyšuje.

Na základě dostupných údajů se zdá, že existuje relativně malý rozdíl mezi humánní expozicí a dávkami, které u experimentálních zvířat vedly ke karcinogenním účinkům.

 

Aby se riziko z furanu mohlo spolehlivě vyhodnotit, je zapotřebí více údajů o toxicitě i expozici. Panel Expertů EFSA vytypoval úkoly, na které je třeba zaměřit další výzkum.

Příloha : Zpráva EFSA k furanu [pdf ; 3516663 bytů]

 

Další informace o furanu na Agronavigatoru:

EFSA ustavil pracovní skupinu pro problematiku furanu v potravinách

EFSA žádá průmysl o podklady ohledně furanu