Bezpečnost potravin

Fungování RASFF za rok 2004

Vydáno: 29. 4. 2005
Autor:

Evropská komise uveřejnila zprávu o fungování “Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v EU” za rok 2004. Jsou uvedeny hlavní důvody notifikací. K dispozici je úplný text zprávy.

Evropská komise uveřejnila výroční zprávu za rok 2004 o fungování “Systému rychlého varovaní pro potraviny a krmiva” (RASFF). Od 1. května 2004 se počet zemí, které jsou napojeny na RASFF, zvýšil na 28 (25 členských zemí EU a 3 země EFTA: Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

 

Ze zprávy vyplývá, že nejčastějším předmětem notifikací v RASFF byly:

* aflatoxiny v oříškách,

* dioxiny,

* nepovolená barviva Sudan I–IV,

* rezidua veterinárních léčiv.

 

U ryb a potravin mořského původu se jako nejčastější důvody notifikací objevovaly:

* kadmium a rtuť u mečouna a hlavonožců,

* siřičitany u garnátů,

* histamin u tuňáka,

* Anisakis v čerstvých rybách,

* Listeria monocytogenes v rybích výrobcích.

 

Podíl notifikací týkajících se krmiv tvořil v roce 2004 asi 2,5 % všech notifikací v RASFF. Oproti předcházejícím letům jde o snížení počtu notifikací. Úplný text zprávy je uveden v příloze.

Příloha : Zpráva o fungování RASFF v roce 2004 [pdf ; 402295 bytů]

 

CIAA  prostřednictvím PK ČR .