Bezpečnost potravin

Fumonisiny v kukuřičných lupíncích

Vydáno: 22. 9. 2005
Autor:

Provedený výzkum ukázal, že zemědělská praxe nemá na koncentraci fumonisinů v kukuřičném zrnu žádný významný vliv, rozdíly mezi jednotlivými šaržemi jsou ale značné. Obsah fumonisinů v kukuřičných lupíncích jednotlivých značek se v zásadě neliší, v organických vzorcích ale byla koncentrace fumonisinů vyšší, zejména v případě FB1.

Výzkumníci z Ghent University, Catholic University of Louvain v Belgii a Agricultural and Biotechnology Centre v Maďarsku analyzovali 205 vzorků kukuřičných lupínků, organických, resp. konvenčně vyráběných, získaných v belgické obchodní síti, na obsah přirozeně se vyskytujícího fumonisinu B1 (FB1), B2 (FB2) a B3 (FB3). Některými druhy plísní rodu Fusarium jsou produkovány toxiny, které infikují dozrávající zrna cereálií, zejména pšenice a kukuřice. Tyto mykotoxiny zahrnují i fumonisiny (jsou produkovány některými mikroskopickými houbami rodu Fusarium sekce Liseola  – F. moniliforme, F. proliferatum, F. anthophilum dále F. dlamini, F. napiforme, F. nygamai, F. oxysporum a rodu Alternaria –Alternaria alternata var. lycopersici), které prokazatelně ovlivňují nervový systém koní a u krys způsobují rakovinu. Fumonisiny infikující zrno se mohou objevit i v příslušných výrobcích jako jsou polenta, kukuřičné snacky a kukuřičné lupínky. Expertní výbor FAO/WHO pro potravinářská aditiva stanovil dočasně maximální tolerovatelný denní příjem (PMTDI) pro nefrotoxicitu na 2 µg/kg fumonisinu B1, B2 a B3, samostatně nebo v kombinaci, na 1 kg tělesné hmotnosti za den. Vařením v alkalickém prostředí se může hladina fumonisinu v potravinách snížit stejně jako pečením, smažením a extruzí při teplotě kolem 190 °C. Pro výzkum byl použit rychlý skreening s použitím průtokové enzymové imunoanalýzy společně s validovanou metodou LC-MS/MS. Koncentrace FB1 se pohybovala od nedetektovatelné hodnoty do 464 µg/kg,  u FB2 a FB3 se hodnoty pohybovaly od nedetektovatelné hodnoty do 43 µg, resp. 90 µ/kg. Koncentrace fumonisinů byly vyšší v organických vzorcích, zejména v případě FB1. Výzkumníci ale na základě statistických testů konstatovali , že zemědělská praxe nemá na koncentraci fumonisinů žádný významný vliv, ale rozdíly mezi jednotlivými šaržemi jsou značné. Obsah fumonisinů v kukuřičných lupíncích jednotlivých značek se v zásadě nelišil. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry.

http://www.bakeryandsnacks.com/news/ng.asp?n=62242&m=2BAS906&c=bfjnuvkxilecmxb