Bezpečnost potravin

FUCOMYR: výzkumný projekt EU

Vydáno: 11. 11. 2006
Autor:

Nové prostředky pro vývoj kultivarů pšenice odolných vůči plísni Fusarium .

Plísně Fusarium představují velký problém pro potravinový řetězec i řetězec krmiv, neboť kontaminované potraviny a krmiva způsobují u lidí a u zvířat závažná onemocnění a snížení imunity.
Cílem projektu FUCOMYR bylo snížit kontaminaci pšenice mykotoxiny na začátku produkčního řetězce a to zvýšením rezistence kultivarů pšenice, přičemž ke zvýšení rezistence rostlin byly použity nové, účinnější prostředky založené na genovém inženýrství.
Na projektu spolupracovalo 8 partnerů ze šesti zemí (Rakousko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Irsko a Velká Británie). Projekt podpořila Evropská komise prostřednictvím 5. rámcového programu V & V, projekt se řešil čtyři roky (říjen 2001–říjen 2005).

Více informací o projektu je na stránkách FUCOMYR.

Evropská komise