Bezpečnost potravin

Ftaláty přispívají k feminizaci chování malých chlapců

Vydáno: 22. 12. 2009
Autor:

Snížení hladiny mužského hormonu testosteronu u nenarozených dětí v určitém kritickém období způsobené přítomností ftalátů má vliv na změny vývoje mozku chlapců.

Studie publikovaná v Int. J. of Andrology zpracovaná na University of Rochester v USA (dr. Swan) sledovala vliv vysokého obsahu ftalátů v moči těhotných žen na chování posléze narozených chlapců. Ženy, u nichž byl zjišťován v 28. týdnu těhotenství obsah ftalátů v moči, byly kontaktovány, když dětem byly 4 až 7 let (byly zahrnuty ženy, které porodily 74 chlapců a 71 děvčat). Byly přitom dotazovány na chování dětí při hře. Bylo zjištěno, že zvýšené koncentrace di(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) a di-n-butyl-ftalátu (DBP) významně korelují se zženštělým chováním malých chlapců, ale neprojevují se u děvčat. Tito chlapci se méně hráli s autíčky, vláčky, zbraněmi a méně se zúčastňovali hrubých a soubojových her.

Ftaláty napodobují ženský pohlavní hormon estrogen, a podle dr. Swana snižují hladinu mužského hormonu testosteronu u nenarozených dětí v kritickém období mezi 8. a 24. týdnem. Pokud tyto výsledky budou potvrzeny, je to závažné zjištění o vlivu na změny vývoje mozku chlapců.

Dřívější zjištění dr. Swana se týkala vlivu ftalátů na nedostatečně vyvinuté pohlavní orgány chlapců.

Zástupci průmyslu využívajícího plastifikátory oponují nedostatečnou průkazností výzkumu, reps. malým počtem sledovaných osob.

Skutečností však je, že ftaláty, resp. DEHP jsou široce rozšířeny – vysoký obsah je zjišťován např.v podlahových krytinách, měkčených podrážkách obuvi a v materiálech přicházejících do styku s potravinami (i když od r. 2007 platí zákaz DEHP a DBP).


EU Food Law, 2009, č. 415, s. 17

 

Předcházející informace:

Ftaláty přispívají k předčasným porodům