Bezpečnost potravin

Ftaláty ohrožují reprodukční orgány

Vydáno: 9. 7. 2005
Autor:

Podle americké studie mají ftaláty vliv na poškození ještě nenarozených chlapců. SCF pracuje na snížení hodnoty tolerovatelného příjmu ftalátů. V Dánsku byly zjištěny vysoké obsahy ftalátů v potravinách obsahujících olej, které byly baleny ve sklenicích s víčkem twist-off.

Podle nové americké studie (University of Rochester, National Centre for Environmental Health) mohou i běžné hladiny ftalátů poškozovat reprodukční orgány dokonce ještě nenarozených dětí mužského pohlaví. Bylo sledováno množství devíti nejrozšířenějších ftalátů obsažené v moči těhotných žen a bylo zjištěno, že u žen s vyšším obsahem ftalátů je větší pravděpodobnost, že porodí častěji chlapce s malým penisem a nesestouplými varlaty. Naznačuje to feminizaci chlapců podobně, jako se to ukázalo v pokusech na zvířatech.

Je proto nutné se zaměřit na hlavní zdroje, jako jsou obalové materiály potravin, plastové hračky, kosmetiku a dokonce i léčiva.

 

Panel odborníků úřadu EFSA pracuje na stanovení hodnot tolerovatelného denního příjmu určitých ftalátů a podle zápisu z květnového jednání Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) bylo rozhodnuto, že bude snížen dřívější limit, který byl 50 μg/kg tělesné hmotnosti. Na únorovém jednání skupiny odborníků pro potravinová aditiva, aromata a materiály přicházející do styku s potravinami bylo diskutováno stanovisko k di-butyl-ftalátu a dalším dvěma ftalátům s podobnou toxicitou.

 

Podle dánských výzkumníků (Institut pro potravinářský a veterinární výzkum) je problémem migrace ftalátů z plastového těsnění víček do potravin s obsahem olejů. Z 19 vzorků tuzemských i dovážených potravin byl zjištěn v šesti případech (vesměs potraviny ve sklenicích s víčkem twist-off) obsah ftalátů mezi 33 – 519 mg/kg (nejvyšší u chilli papriček v oleji, nižší u oliv v oleji, dresinků a arašídového másla). Znamená to nesoulad s nařízením ES 1935/2004, čl. 3 (OJ L 388,13.11.2004), podle kterého nesmějí z materiálů migrovat látky v množství ohrožujícím zdraví.

Podle studií na zvířatech ftaláty poškozují játra a reprodukční orgány. Zatím nejsou od výrobců víček k dispozici údaje o migraci. Měla by být na úrovni EU vyžadována certifikace obalů na základě testování za speciálních podmínek.

EU Food Law, 2005, č. 213, s. 6, 7

Pozn.: Ze zprávy „Monitoring cizorodých látek v ČR v roce 2003“ vyplývá, že v balených přírodních minerálních vodách a balených vodách (30 vzorků) nebyl zaznamenán pozitivní nález. V případě lihovin byl pozitivní nález zjištěn u 3 z celkem 12 analyzovaných vzorků.

Další informace o ftalátech: Varování před DEHP v potravinách