Bezpečnost potravin

FSA zveřejnila tematické okruhy svých zakázek v oblasti výzkumu

Vydáno: 14. 10. 2003
Autor:

Britská Agentura pro potravinové standardy  zveřejnila hlavní tematické okruhy výzkumných projektů, které bude zadávat a financovat – chemické kontaminanty ve výrobě potravin, HACCP, pravost potravin.

Bude se jednat o:
* výzkum chemických kontaminantů z materiálů, které přicházejí do  kontaktu s potravinami,
* články a literární přehledy pro budoucí výzkum v oblasti mikrobiologické bezpečnosti potravin,
* výzkum chemických kontaminantů ve výrobě potravin
* literární přehledy a výzkum v oblasti autenticity potravin.

Pro dohled nad realizací jednotlivých projektů FSA stanoví poradce a koordinátory, kteří budou pracovat po dobu určitou na částečný úvazek a budou poskytovat nezávislý vnější pohled na danou problematiku a postup výzkumu.
FSA společně  s Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí, potravin a venkova (Department for Environment, Food and Rural Affairs -DEFRA),  Radou pro výzkum v biotechnologických a biologických vědách (Biotechnology and Biological Sciences Research Council – BBSRC) a Radou pro výzkum přirozeného životního prostředí (Natural Environment Research Council – NERC) přišla s kodexem jakosti pro výzkum (Quality Assurance in Reserch Code of Practice). Je to pokus o zlepšení výzkumných postupů u projektů, které uvedené instituce plně nebo částečně financují.
www.foodqualitynews.com