Bezpečnost potravin

FSA: pronikají chemikálie z plastových obalů do potravin?

Vydáno: 17. 10. 2003
Autor:

Britská Agentura pro potravinové standardy provedla průzkum zaměřený na zjišťování migrace chemikálií z plastových obalů do potravin. Cílem akce bylo zjistit, zda jsou dodržovány limity stanovené britskými normami. Výsledky byly příznivé, koncentrace žádné chemikálie z plastů přítomné v potravinách nebyla vyšší než dovolují předpisy.

Při průzkumu bylo testováno celkem 200 vzorků plastů. V první fázi průzkumu se sledovalo 10 typů monomerů, v druhé fázi se potom zkoumalo, zda do potravin migrují vůbec nějaké monomery.
V první fázi průzkumu byl v 9 vzorcích nalezený pouze jeden typ monomeru, kaprolaktam, který do potravin migroval z obalu na bázi nylon-6, a to v koncentračním rozmezí od 2,8 do 13 mg na kilogram, čili méně než maximální povolené množství 15 mg/kg. Na základě těchto výsledků bylo potom testováno 200 vzorků plastů – polystyrén, polyvinylchlorid/polyvinyliden chlorid, polyetylén tereftalát a nylon-6, které byly analyzovány na přítomnost monomerů 1,3-butadien, divinylbenzén, etylvinylbenzén, vinylchlorid, vinylidenchlorid, tereftalát, 2,6-naftalén kyselina dikarboxylová, monoetylénglykol, dietylénglykol a kaprolaktam.
I před příznivé výsledky bude FSA v šetření pokračovat, pravděpodobně ve spolupráci s CEN (Comité Europeén pour Nationalisation), jejíž metody je při šetření potravin na přítomnost monomerů potřeba aplikovat.
www.foodqualitynews.com