Bezpečnost potravin

FSA: klonovaná zvířata, jejich potomci a produkty v potravinovém řetězci

Vydáno: 19. 8. 2010
Autor:

Ve Velké Británii prověřovali osud osmi potomků klonované krávy. Některé produkty se dostaly neoprávněně na trh.

Ve Velké Británii se objevily informace, že se produkty z potomků klonovaných zvířat dostaly do potravinového řetězce. Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) se proto zaměřil na vysledování všech telat, která se ve Velké Británii narodila z osmi embryí pocházejících z krávy klonované v USA. Ze čtyř těchto embryí se narodila telata samčího pohlaví, ze čtyř samičího pohlaví. Ve všech případech šlo o holštýnský skot.
FSA potvrdil, že maso z prvního býčka (Dundee Paratrooper) se dostalo do potravinového řetězce v roce 2009. Do potravinového řetězce se dostalo také maso z druhého býčka (Parable). Parable se narodil v květnu 2007 a byl poražen 5.5.2010. Maso z obou těchto zvířat bylo pravděpodobně zkonzumováno.
Dne 3.8.2010 FSA potvrdil, že třetí býček (Dundee Perfect) byl poražen 27.7.2010, přičemž byla učiněna opatření, aby se jeho maso nedostalo do potravinového řetězce.
Čtvrté tele samčího pohlaví zemřelo asi do jednoho měsíce věku. Maso ani jiné produkty se nedostaly do potravinového řetězce. Jatečné tělo bylo zlikvidováno ve shodě s legislativou.
Ze čtyř telat samičího pohlaví žije Dundee Paradise na jedné mléčné farmě ve Velké Británii. Po návštěvě farmy místními oficiálními úřady byl FSA informován, že není důkaz o tom, že se mléko od tohoto zvířete dostává do potravinového řetězce.
FSA vystopoval další dvě krávy, o kterých se domnívá, že žijí v mléčných stádech. V současné době nemůže potvrdit, zda se mléko od těchto zvířat dostalo do potravinového řetězce či nikoliv. Místní oficiální úřady navštěvují farmy, na kterých se tato zvířata nacházejí.
Čtvrté tele samičího pohlaví zemřelo do jednoho měsíce po narození. Maso ani jiné produkty se nedostaly do potravinového řetězce. Jatečné tělo bylo zlikvidováno ve shodě s legislativou.
 
FSA se zaměří na sledování potomků od těchto osmi zvířat. V současné době je každý potomek příliš mladý pro produkci mléka nebo pro chovné účely. FSA upozorňuje chovatele na to, že potraviny z klonovaných zvířat a jejich potomků musí být před uváděním na trh schváleny podle předpisů platných pro potraviny nového typu.