Bezpečnost potravin

FSA: informační zpravodaj “Bite”

Vydáno: 9. 9. 2010
Autor:

Čtvrtletník zaměřený na bezpečnost potravin vychází od roku 2010.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) vydává řadu publikací. Od jara 2010 k nim přibyl čtvrtletní magazín vydávaný pod názvem “Bite”. Jednotlivá vydání “Bite” se zaměřují na určité téma, které souvisí s bezpečností potravin a sice:
 
číslo 1 (jaro 2010) se věnuje aktivitám FSA zaměřeným na spotřebitele;
číslo 2 (léto 2010) se zabývá bezpečností nanotechnologie;
číslo 3 (podzim 2010) se věnuje bezpečnosti masa.
 
 
Zdroj: FSA