Bezpečnost potravin

Fruit and Vegetable Biotechnology

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Fruit and Vegetable Biotechnology / Edited by Victoriano Valpuesta.- 1. vyd.Boca Raton : CRC press, 2002. - 338 s., ISBN 0-8493-1436-4

Genetické modifikace se v současnosti považují za nejzávažnější a nejkontroverznější problematiku potravinářského průmyslu. V úvodu nové publikace v Knihovně ÚZPI je dán přehled metod a nástrojů od selekce a izolace genů po problematiku zajišťování bezpečnosti jako např. stability transgenických organismů. Mezinárodní tým odborníků hodnotí řadu vlastností, jejichž zlepšení je hlavním cílem genetické modifikace, např. ekonomické parametry (jakost ovoce a jeho resistence k vlivům životního prostředí) a senzorické parametry (barva, chuť, technologické vlastnosti a výživová hodnota). Je diskutována problematika využívání molekulárních markerů při šlechtění rostlin, otázka využití biotechnologií při zdokonalování obranných mechanismů a prodloužení skladovací doby ovoce a zeleniny. Případové studie dokumentují komerční aplikace a na základě dosažených výsledků jsou naznačeny směry dalšího vývoje. Poslední část publikace je věnována názorům spotřebitelů a hodnocením rizik.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI bude čtenářům přístupná pod signaturou D 90961.