Bezpečnost potravin

Francie otevřela cestu mezinárodní úmluvě o zákazu jedů

Vydáno: 20. 2. 2004
Autor:

Jde o pesticidy aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, hexachlorbenzen, mirex, heptachlor a toxafen, polychlorované bifenyly (PCB) a vedlejší produkty chemických procesů obsahujících chlór a jeho sloučeniny (dioxiny a furany).

Francie jako 50. stát ratifikovala úmluvu Spojených národů o zákazu výroby a užívání dvanácti vysoce toxických látek. Je tak splněna podmínka k tomu, aby úmluva vstoupila v platnost, což se stane po 90 dnech, tedy v květnu. Oznámili to dnes zástupci Programu OSN na ochranu životního prostředí.
ČR úmluvu, která má z životního prostředí vyřadit trvale znečišťující látky, ratifikovala v roce 2002. Podmínkou toho, aby dokument, který byl přijat v roce 2001 ve Stockholmu, vešel v platnost, byla ratifikace nejméně 50 státy.

Zákaz se týká jedovatých látek, které velmi dlouho setrvávají v prostředí a váží se na organické sloučeniny, čímž jsou velmi nebezpečné životnímu prostředí. Jde o pesticidy aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, hexachlorbenzen, mirex, heptachlor a toxafen, polychlorované bifenyly (PCB) a vedlejší produkty chemických procesů obsahujících chlór a jeho sloučeniny (dioxiny a furany). Tyto látky způsobují rakovinu, negativně ovlivňují nervový, reprodukční a imunitní systém, a to jak lidí, tak zvířat.

Většina z 12 látek bude zakázána hned, ale DDT a PCB dostanou výjimku. DDT zejména proto, že je dosud jediný účinný prostředek proti hmyzu, který přenáší malárii.

V bývalém Československu bylo DDT oficiálně zakázáno v roce 1974, i když armáda tento prostředek používala i po tomto datu. PCB je zakázáno od roku 1984.

http://www.ekolist.cz

EkoList, 19. 2. 2004