Bezpečnost potravin

Fórum zdravé výživy – Tisková zpráva

Vydáno: 19. 9. 2006
Autor:

Zavržené BMI ?

Zavržené  BMI ?
Fórum zdravé výživy. Tisková zpráva, která byla vydána  6.9. 2006
Diskuze o tom, zda je body mass index skutečně spolehlivým ukazatelem nadváhy, obezity a potažmo i zdraví, se objevila minulý týden ve většině českých médií.
Podnětem byly čerstvé studie, publikované v prestižních odborných časopisech. Jejich výsledky ukázaly, že pacienti s nižší tělesnou hmotností podléhají v porovnání s těmi, kteří mají podle současných kritérií nadváhu, častěji chorobám dýchacího systému. Zároveň bylo zjištěno, že v případě osob s nadváhou je průběh onemocnění lehčí. Protože při určování kritérií pro tělesnou hmotnost vycházeli autoři zmíněných studií z hodnoty body mass indexu (BMI), objevila se informace, že BMI je „odzvoněno“.
Tisková zpráva: zde