Bezpečnost potravin

Fortifikace mouky v Uzbekistánu

Vydáno: 10. 12. 2005
Autor:

V rámci tříletého fortifikačního programu GAIN v Uzbekistánu, zaměřeného na potírání anemie z deficitu železa u žen a dětí bude v 48 mlýnech zavedena fortifikace mouky železem.

Světová aliance pro zlepšení výživy (GAIN), nezisková organizace se sídlem v Ženevě, jejímž cílem je  zlepšení nutričního stavu více než třetiny světové populace převážně v rozvojových zemích, schválila tříletý grant za 2,8 mil. USD pro fortifikační program v Uzbekistánu, zaměřený na anemii z deficitu železa u žen a dětí této země. V rámci pilotního projektu financovaného Asijskou rozvojovou bankou již byla ve 14 velkých městských mlýnech v Uzbekistánu fortifikace mouky zavedena. Nový projekt rozšiřuje fortifikaci do dalších 48 mlýnů, včetně několika lokálních mlýnů, které vyrábějí mouku pro spotřebu chudších domácností. Předpokládá se, že z grantu bude mít prospěch zhruba 8 milionů obyvatel Uzbekistánu, přičemž do roku 2010 by se měla celková produkce fortifikované mouky zdvojnásobit a dosáhnout výše 1,25 mil. tun ročně. Uzbekistán je pátou zemí, která získala grant na fortifikaci potravin z GAIN. V průběhu roku 2003 bylo aliancí přiznáno 14,5 mil. USD Číně, Maroku, Jižní Africe a Vietnamu. Na webové stránce GAIN se uvádí, že „granty jsou udělovány zemím s aktivními, multisektorovými národními fortifikačními svazy, které se jeví jako nejslibnější v zavádění fortifikovaných potravin, které mohou zlepšit nutriční stav nejchudší a deficitní skupiny populace, a to během 18 měsíců od udělení grantu“. Dalšími zeměmi, které  v posledním kole získaly grant na fortifikaci jsou Bolívie, Pobřeží slonoviny, Dominikánská republika, Mali a Pákistán. Řada těchto zemí nemá vytvořený trh potravinovými suplementy, ale fortifikace potravin se zdá být finančně účinnějším způsobem zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Fortifikační projekt v Uzbekistánu počítá se snížením anemie z deficitu železa mezi ženami v reprodukčním věku o 20 %. Podle poslední zprávy UNICEF a Micronutrient Initiative trpí v současné době  v Uzbekistánu anemií z deficitu železa přes 60 % žen v reprodukčním věku a třetina dětí ve věku do pěti let. Projekt GAIN pomůže Uzbekistánu v úsilí o dosažení cílů UN Millenium Development Goals v redukování chudoby, zlepšení zdravotního stavu matek a snížení dětské úmrtnosti.
http://www.cee-foodindustry.com/news/ng.asp?id=58632