Bezpečnost potravin

Fortifikace kyselinou listovou v různých zemích

Vydáno: 7. 6. 2007
Autor: pospisilova

Velká Británie opakovaně projednává povinnou fortifikaci chleba nebo mouky. Uvádí se přehled pravidel fortifikace kyselinou listovou v různých zemích.

Britský úřad Food Standards Agency opakovaně doporučuje povinnou fortifikaci buď chleba, nebo mouky. (První takové doporučení úřadu FDA z r. 2000 nebylo Radou přijato.) Pokud by šlo o chléb, měl by se povinně obohacovat bílý chléb a typy jako celozrnný nebo bio-chléb by nebyly zahrnuty, aby se spotřebitelům poskytla možnost výběru. Důvodem je, že poškození nervové trubice se v Británii vyskytuje ročně u několika set novorozenců (72- 162 z nich by mohlo být touto prevencí zachráněno). Deficit postihuje nejčastěji ženy ze sociálně slabých vrstev. 
Zkušenosti z Irska ukazují, že vzhledem k rozdílným praktikám s fortifikací v pekárnách by bylo vhodnější fortifikovat raději mouku k výrobě chleba.
Argumentem proti je, že plošná fortifikace kyselinou listovou by mohla znamenat maskování nedostatku vitaminu B12 u starých lidí a s tím související nepatrně zvýšené riziko rakoviny. Akutní deficit vitaminu B12 byl však zjištěn jen u ca 28 osob za rok 2006. Kyselina listová na jedné straně údajně chrání před některými typy rakoviny, na druhé straně je určitá pravděpodobnost, že u některých druhů rakoviny (kolorektální) riziko zvyšuje. Zjištění zvýšeného rizika rakoviny v některých zemích USA po zavedení fortifikace však možná nesouvisí s kyselinou listovou, ale prostě s všeobecným zvyšováním počtu případů rakoviny v USA a Kanadě. Ochranný účinek kyseliny listové je nejspíš větší než zápory.
Ve Velké Británii byl také předložen návrh, aby úřad FSA jako první krok projednal s výrobci, že budou fortifikovat na dobrovolné bázi. Vědecký poradní výbor pro výživu (SACN) navrhuje dávku 300 μg/100 g mouky, což by zvýšilo průměrný denní příjem u populace o ca 78 μg. To však podle některých názorů není zásadní řešení problému deficitu u těhotných žen.
 
Stav fortifikace kyselinou listovou v různých zemích
 
Země
Stav fortifikace
Hladina fortifikace
Austrálie
Nový Zéland
Dobrovolná (od 1996)
Snídaňové cereálie, některé chleby a „mláto“
Povinná (zatím ve fázi schvalování)
80 – 180 μg/100 g chleba
Belgie
Dobrovolná
Denní porce potraviny má obsahovat 15 až 200 % z 200 μg
Bolívie, Kolumbie, Paraguay, Ekvádor
Povinná
Pšeničná mouka 60 – 300 μg/100 g
Brazílie
Zatím nerozhodnuto
Pšeničná a kukuřičná mouka 150 μg/100 g
Kanada
Povinná (od 1998)
Mouky 150 μg/100 g
Pekařské produkty 100 μg/100 g
Těstoviny 200 μg/100 g
Při prodeji mouky jako takové, musí být množství fortifikace deklarované, při přídavku mouky do výrobku se množství v konečném výrobku neuvádí.
Pro použití nutričního tvrzení je nutné, aby porce výrobku obsahovala nejméně 5 % RDI.*
Chille
Povinná (od 2000)
220 μg/100 g
ČR
Dobrovolná
vyhláška 446/2004 Sb., referenční dávka k fortifikaci 200 μg, do různých potravin lze přidat 30 – 200 % referenční dávky /100 g
Francie
Dobrovolná
Snídaňové cereálie a výrobky pro děti (množství neuvedeno)
Kozí mléko 4,5 μg/100 g
Německo
Dobrovolná
Snídaňové výrobky (množství neuvedeno)
Řecko
Dobrovolná
 
Maďarsko
Dobrovolná
160 μg/100 g chleba (společně s B6 a B12)
Island
Dobrovolná
Snídaňové výrobky 30 – 700
μg/100 g,
mouka a rýže 30 – 100 μg/100 g,
Irsko
Zatím nerozhodnuto – doporučuje se povinná
120 μg/100 g bílého, tmavého a celozrnného chleba
 
Izrael
Zatím nerozhodnuto
Bílá mouka
Před schválením je kombinace kyseliny listové a vitaminu B12
Śvédsko
Povinná (byla ve fázi schvalování)
Švédská rada pro hodnocení technologií pro zdravotní péči neschválila navrženou povinnou fortifikaci v březnu 2007. Nastala fáze dalšího připomínkování.
Velká Británie
Dobrovolná
Snídaňové výrobky 8 – 643 μg/100 g
USA
Povinná (1998)
Mouky apod. výrobky 154 – 300 μg/100 g
Pekařské výrobky 95 μg/100 g
Těstoviny 198 – 265 μg/100 g
Nemusí být deklarováno, pokud se neuvádí související tvrzení.
Pokud je fortifikace deklarována, musí být uvedeno %ní množství z doporučené denní dávky v jedné porci.*
 * RDI = 400 μg kyseliny listové/den
Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) by vůbec neměly být fortifikovány sycené nápoje. Ostatně tento orgán nedoporučuje fortifikaci potravin, a ženy plánující těhotenství by měly brát kyselinu listovou formou suplementů. A pokud se fortifikace připouští, měla by být jen dobrovolná a navíc omezená. BfR varuje před nebezpečím, že nadbytek kyseliny listové maskuje deficit vitaminu B12 u starých osob. Tvrdí, že musí být prověřeno, zda doplňkový příjem kyseliny listové nezvyšuje počet dvojčat a zda nepůsobí ve prospěch rozvoje raných stadií rakoviny, např. střeva.
Další informace: