Bezpečnost potravin

Foodborne listeriosis

Vydáno: 24. 2. 2003
Autor:

Novinky v knihovně ÚZPI - Miller A.L., et al: Foodborne Listeriosis, ISSN 0923-2303, signatura C 33.038

Obsáhlá publikace o 219 stránkách, která vznikla jako součást tematické řady Topics in industrial microbiology (Elsvier 1990) pod edičním vedením A.L. Millera, J.L. Smithe a G.A. Somkuti, obsahuje ve 30 kapitolách  vše o významném potravinovém patogenu Listeria monocytogenes: výskyt v životním prostředí, taxonomii, obecnou charakteristiku, fyziologii, virulenci pro člověka, metody detekce, listerióza u lidí a zvířat, epidemiologii lidské listeriózy v Evropě a USA, výskyt v mléce a mléčných výrobcích, masných výrobcích, na ovoci a zelenině, v  jiných potravinách k přímé spotřebě, termorezistence L. monocytogenes, kontrola jejího výskytu v potravinářských závodech a provozovnách pomocí biocidů. Publikace je doplněna řadou grafů, tabulek, obrázků, fotografií a referencí.