Bezpečnost potravin

Food Science and Food Biotechnology

Vydáno: 21. 7. 2004
Autor:

Food Science and Food Biotechnology / Edited by Gustavo F. Gutiérrez-Lopéz ... [aj.].- 1. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2003. - 338 s., ISBN 1-56676-892-6 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 91004

Nová kniha v Knihovně ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovně) poskytuje vyvážené a utříděné informace o interakcích mezi potravinářskou vědou a potravinářskou biotechnologií na molekulární a průmyslové úrovni. Pečlivě zpracované příspěvky zohledňují moderní biotechnologické procesy, analýzu, kontrolu jakosti, které jsou běžné v oblasti potravinářských věd a biotechnologie. Publikace se zabývá např. dehydratací biologických produktů, stabilitou enzymů na základě současných poznatků, je uvedena také kapitola o krystalografii a jejím vlivu na biotechnologii, jsou diskutovány nekonvenční regionální potravinářské výrobky a vliv biodegradace barviv a složek arómatu na uvedené výrobky. Publikace informuje o kombinovaných metodách při konzervování potravin a biologických materiálů a také o alternativních a perspektivních technologiích pro potravinářské a mléčné výrobky s ohledem na současné praktické zkušenosti a budoucí trendy.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI.