Bezpečnost potravin

Food Safety First

Vydáno: 28. 1. 2005
Autor:

Společnost Leatherhead Food International pořádá dne 15. února 2005 jednodenní konferenci věnovanou bezpečnosti potravin.

Společnost Leatherhead Food International (LFI) pořádá dne 15. února 2005 jednodenní konferenci věnovanou bezpečnosti potravin. Bezpečnost potravin je jedním ze stavebních kamenů, na nichž buduje potravinářský průmysl svoji reputaci. Úsilí věnované zajišťování a produkci zdravotně nezávadných potravin pro spotřebitele reflektuje nejenom vysokou prioritu poskytovanou této oblasti potravinářského průmyslu, ale i závažnost negativních důsledků obav z potravin. Program konference bude zahrnovat následující referáty: Světová iniciativa v oblasti bezpečnosti potravin (GFSI) 2 program zahájený v roce 2000, Karcinogenita a genotoxicita furanu – přehledná studie, Environmentální kontaminanty v potravinách, Enterobacter sakazakii a mléčná dětská výživa. „Syndrom Pandořiny skřínky“, Rizika alergenů – možnosti ochrany, Snižování hladiny soli a dalších konzervačních prostředků v potravinách a jejich vliv na bezpečnost potravin, Akrylamid, rakovina a způsoby zpracování potravin, Vliv balení na bezpečnost potravin. Více informací na adrese 

http://www.foodlineweb.co.uk/