Bezpečnost potravin

Food Safety: – Contaminants and Toxins

Vydáno: 13. 4. 2004
Autor:

Food safety: contaminants and toxins / edit. J. P. F. D´Mello.- 1. vyd.,  Wallingford : CABI publishing, 2003. - 452 s., ISBN 0-85199-607-8. Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90810

Nová kniha z vydavatelství CABI publishing poskytuje nejnovější informace z oblasti bezpečnosti potravin z hlediska problematiky kontaminantů a toxinů a zároveň nastiňuje budoucí strategii bezpečnosti potravin v globálním měřítku. V publikaci jsou hodnoceny nejnovější poznatky o chemii, biochemii a fyziologických účincích toxických látek, které mohou ovlivňovat zdraví lidí. Publikace zahrnuje také problematiku GM potravin, management rizika a legislativních otázek. Publikace je určena výzkumným pracovníkům a studentům v oblasti potravinářského výzkumu, výzkumu v oblasti výživy, medicíny, veterinární medicíny a zemědělství.
Podrobnější informace o publikaci včetně obsahu jsou k dispozici na stránkách vydavatele zde.
Kniha byla do fondu Knihovny zakoupena v rámci projektu Informačního centra bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.