Bezpečnost potravin

Food Safety Conference Barcelona

Vydáno: 20. 9. 2003
Autor:

Konference o problematice zdravotní nezávadnosti potravin se  koná ve dnech 29.-30.1.2004 v Barceloně.

Dvoudenní konference je jedinečnou příležitostí se každý rok setkat s odborníky, kteří se profesionálně zabývají otázkami zdravotní nezávadnosti potravin. Letos se bude konat 29.-30.1.2004 v Barceloně v prostorách Fira Palace Hotel. Bohatý program konference umožní účastníkům se seznámit s tím, jak obchodníci a výrobci zabezpečují zdravotní nezávadnost potravin v rámci  projektu   Global Food Safety Initiative –  GFSI a poskytne možnost diskutovat o nejnovějších trendech a novinkách v oboru s odborníky z celého světa.  
Konference si klade za cíl
– představit aktivity GFSI a jejich význam pro podnikatelské subjekty
– poskytnout účastníkům nezkreslené informace a vědomosti o problematice zdravotní nezávadnosti potravin
– na případových studiích představit aktivity  výrobců, obchodníků a dodavatelů  z hlediska jejich přístupu ke zdravotní nezávadnosti potravin
– vytvořit síť kontaktů  expertů na celosvětové úrovni na doprovodné výstavě nebo na společenských akcích.
Hlavní témata konference budou zahrnovat zajištění  zdravotní nezávadnosti potravin v maloobchodě, management rizika a krizových situací a problematiku standardů a auditů.
Organizátoři doporučují účast především vedoucím pracovníkům  potravinářských a dodavatelských firem, obchodních společností, managerům jakosti, inspektorům, pracovníkům certifikačních a akreditačních agentur a institucí, managerům pro styk s veřejností, představitelům vládních organizací odpovědným za zdravotní nezávadnost potravin, dodavatelům přístrojového vybavení do kontrolních laboratoří a výrobcům obalů.
http://www.ciesnet.com/fsbarcelona2004