Bezpečnost potravin

Food Microbiology:A Laboratory Manual

Vydáno: 13. 3. 2004
Autor:

Food microbiology: laboratory manual / Ahmed E. Yousef, Carolyn Carlstrom.- 1. vyd., New Jersey : Wiley interscience, 2003. - 277 s. Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90754.

Součástí každého základního kurzu potravinářské mikrobiologie jsou i laboratorní cvičení. Laboratorní příručka byla sestavena na základě téměř desetiletých zkušeností z výuky mikrobiologie na Katedře mikrobiologie při Ohio State University v USA.
Podrobnější informace o publikaci, včetně obsahu jsou zveřejněny na stránkách nakladatele  zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zamědělských a potravinářských informací.