Bezpečnost potravin

Food Chemical Safety. Vol. 2. Additives

Vydáno: 20. 7. 2004
Autor:

Food Chemical Safety. Vol. 2. Additives / Edited by David H. Watson.- 1. vyd. Boca Raton : CRC press, 2002. - 308 s. ISBN 1-8493-1211-6 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90774/2

Používání látek přídatných (aditiv) je na jedné straně běžné v potravinářství, na druhé straně je vnímáno negativně některými spotřebiteli. Aditiva se používají z mnoha důvodů, především pro zlepšení jakosti potravinářských výrobků. Spotřebitelé tuší, že aditiva se používají pro dosažení požadované chuti, barvy, textury či prodloužení doby trvanlivosti, někteří však považují jejich využívání za rizikové a zvyšují tlak na potravinářský průmysl s požadavkem, aby byla dokladována jejich bezpečnost. Nová kniha v Knihovně ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovně) představuje soubor přehledných článků mapujících problematiku bezpečnosti látek přídatných (aditiv) z hlediska legislativy a regulace využívání aditiv, analytických metod, dostupnosti a kontrolních mechanismů při využívání aditiv v průběhu zpracování potravin.
První část knihy se zabývá regulování využívání aditiv v EU a USA. Druhá část je zaměřena na analytické metody, včetně metod analýzy rizika, hodnocení vlivu aditiv na zdraví člověka, analytických metod pro kontrolu jakosti a metod pro cílenou a rychlou analýzu aditiv v potravinách. Třetí část publikace poskytuje informace o některých skupinách aditiv.
Více informací o publikaci je k dispozici zde. Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI. Publikace představuje druhý díl ucelené řady o chemické bezpečnosti potravin. První díl se zabýval kontaminanty.