Bezpečnost potravin

Food Chemical Safety. Vol. 1. Contaminants

Vydáno: 21. 4. 2004
Autor:

Food Chemical Ssafety. Vol. 1. Contaminants / Edited by David H. Watson.- 1.vyd. Boca Raton : CRC press, 2001. - 322 s., ISBN 1-8493-1210-8Publikace je čtenářům k dispozici pod signaturou D 90774

Nová publikace v Knihovně ÚZPI představuje ucelený zdroj informací o hlavních chemických kontaminantech, které se vyskytují v potravinách. Je hodnocen jejich vliv na zdravotní stav člověka, jsou popsány zdroje a cesty kontaminace potravin, uvedeny metody detekce kontaminantů a také přístupy, jak lze výskyt kontaminantů kontrolovat. První část publikace popisuje metody detekce a analýzy kontaminantů, druhá kapitola charakteriuje jednotlivé druhy kontaminantů (reziduí veterinárních léčiv; kontaminantů anorganického původu jako kovů, dusičnanů a dusitanů; kontaminantů organického původu jako dioxinů a PCB, kontaminantů z obalů potravin; mykotoxinů a pesticidů). Třetí  závěrečná kapitola se zabývá legislativními otázkami z mezinárodního hlediska a konkrétně v EU a USA. Kniha je doplněna o úplné kontaktní adresy na jednotlivé autory včetně jejich e-mailových adres a odkazů na domovské stránky institucí, ve kterých působí.
Podrobnější informace o publikaci včetně obsahu jsou k dispozici zde (přístup přes kategorii Food Science and Technology, sekce Food Safety).
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.