Bezpečnost potravin

Fond solidarity EU: Rychlá pomoc při pohromách

Vydáno: 21. 9. 2002
Autor:

dohoda; EP; EK; ER; fond; pomoc; povodně; rozpočet; finance

Na základě návrhu komisařky pro rozpočet Michaele Schreyerové schválila Evropská komise návrh dohody mezi institucemi, tj. mezi Evropským parlamentem, Evropskou radou a Evropskou komisí, na zřízení Fondu solidarity EU. „Nedávné ničivé povodně jasně ukázaly, že lidé od EU v souvislosti s podobnými katastrofami očekávají bezprostřední finanční pomoc,“ uvedla komisařka Schreyerová. Komise proto navrhla zřízení Fondu solidarity EU, který v případě vážných pohrom v členských státech nebo kandidátských zemích umožní poskytnutí rychlé pomoci. Komise jako maximální roční částku k přidělení z fondu navrhuje 1 mld. eur, z níž by pro rok 2002 mělo být uvolněno asi 500 mil. eur. Čtvrtinu celkové roční částky finančních prostředků fondu by si fond měl uchovat jako rezervu vždy do 1. října každého roku. Vytvoření Fondu solidarity již přivítal Evropský parlament a Evropská rada. K uvolnění finančních prostředků z fondu by v případě katastrofy muselo dojít na základě dohody mezi EP, Radou a Komisí. Komise by v takovém případě měla předložit návrh na rozpočtovou změnu a zahájit „trialog“ zajišťující okamžitou dohodu obou složek rozpočtového orgánu na jediném čtení návrhu na nezbytnost pomoci a zanesení potřebné výše finančních prostředků do rozpočtu.

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz ; 9.9.2002 (Mik)