Bezpečnost potravin

Fond solidarity EU na pomoc oblastem postiženým povodněmi

Vydáno: 6. 12. 2002
Autor:

uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na pomoc oblastem postiženým povodněmi v Německu, Rakousku, České republice a Francii, možnost vyplatit přidělené finanční částky do konce roku 2002, využití prostředků pro obnovu infrastruktury a sanaci poškozených území

Evropský parlament a Rada ministrů schválily návrh Komise na vyčlenění celkové částky 728 mil. EUR, jež mají sloužit ke zmírnění následků katastrofálních povodní z letošního léta. Toto historicky první uplatnění nově zřízeného Fondu solidarity EU uvolní po oficiálním schválení alokace celkové sumy asi 444 mil. EUR pro Německo, 134 mil. EUR pro Rakousko, 129 mil. EUR pro Českou republiku a 21 mil. EUR pro Francii.  Fond solidarity byl zřízen během pouhých tří měsíců, aby umožnil rychlou finanční pomoc v případě velkých živelných pohrom. Finančních prostředků z fondu lze využít k obnově životně důležité infrastruktury a k sanaci postižených oblastí. Provizorní dohoda mezi Radou a Parlamentem jako rozpočtovými orgány EU by Komisi měla umožnit zahájení výplaty přidělených prostředků ještě do konce letošního roku. Podrobnosti jsou uvedeny v podkladovém textu IP/02/1662.  
ICEU, Týden v Evropě, 12.–19. 11. 2002, s. 2  (Jav)