Bezpečnost potravin

Finsko upravuje doporučení pro konzumaci ryb

Vydáno: 1. 5. 2004
Autor:

Finská národní rada pro výživu vydala nově upravená doporučení pro konzumaci jezerních a mořských ryb, vypracovaná na základě výsledků šetření prováděného v rámci projektu EU v letech 2002-2003.

Na základě výsledků projektu EU, koordinovaného finským Národním úřadem pro potraviny (NFA), zaměřeného na určení hladiny kontaminantů v jezerních a mořských rybách, vydala Finská národní rada pro výživu (FNNC) nově upravená doporučení pro konzumaci ryb. V rámci výzkumu byly vzorky odebrané v letech 2002-2003 analyzovány na obsah dioxinů, furanů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a polybromovaných difenyleterů (PBDE) a dále na obsah těžkých kovů, olova, kadmia, rtuti a arsenu. Výsledky ukázaly, že u sleďů a lososů v silně kontaminovaném Baltickém moři v okolí Finska dochází pravděpodobně časem k akumulaci těchto toxických látek mnohem více než u jiných druhů ryb. U starších, větších ryb jsou potom tyto sloučeniny nahromaděny v tukové tkáni. Stažením kůže se u čerstvých ryb snižuje obsah dioxinů a PCB, nikoli však těžkých kovů, asi o 5-10 %. Zpracováním, kupř. uzením, se obsah dioxinů nesnižuje. Dravé ryby, zejména štiky, akumulují z vnitrozemských vod rtuť, ale podle závěrů studie jejich obsah dioxinů zdraví spotřebitele neohrožuje. Získané výsledky posloužily FNNC jako základ k vypracování následujících nových doporučení pro spotřebitele: s výjimkou dětí, mladistvých a žen v produkčním věku by se ryby nejrůznějších druhů měly jíst minimálně dvakrát týdně. Děti, mladiství a  ženy v produkčním věku by měli konzumovat pouze baltické sledě (větší než 17 cm délky), lososy nebo štiky, a to jednou nebo dvakrát měsíčně. Těhotné ženy a kojící matky by neměly jíst štiky a spotřebitelé, kteří denně konzumují ryby z vnitrozemských vod by měli snížit konzumaci velkých říčních okounů, candátů a mníků. Podrobnější informace na adrese

 

http://www.foodsafetytoday.com