Bezpečnost potravin

Finsko: alimentární onemocnění většinou důsledkem nesprávného zacházení s potravinami

Vydáno: 2. 9. 2003
Autor:

Ve společné tiskové zprávě finského Národního úřadu pro potraviny, Národního výzkumného ústavu veterinárního a potravinářského a Národního ústavu veřejného zdraví je vyhodnocení roku 2002 z hlediska výskytu alimentárních intoxikací a infekcí a jejich příčin.

V minulém roce došlo ve Finsku ke 38 epidemiím alimentárních onemocnění, při kterých bylo celkově postiženo 1120 lidí. Většina epidemií (92 procent) byla vyvolána kontaminovanými potravinami. Pouze 8 procent bylo zapříčiněno pitnou vodou, při nich však onemocněla třetina z celkového počtu postižených lidí. Nejvýznamnější příčinou epidemií byly chybné praktiky při nakládání s potravinami při přípravě pokrmů a špatná hygiena rukou.
V minulých letech byl nejčastějším etiologickým agens alimentárních onemocnění norovirus (dřívě známý jako virus Norwalk či Calicivirus), který byl v roce 2002 příčinou 46 procent epidemií onemocnění z potravin a 67 procent z vody. Norovirus také způsobil největší celkový počet onemocnění.
Čtvrtina onemocnění propukla po pozření kontaminované zeleniny či zeleninových výrobků. Vehikulem byly nejčastěji naklíčená semena různých druhů fazolí, halva, mražené bobuloviny.
V roce 2002 došlo ve Finsku k 5 epidemiím salmonely. Při největší z nich bylo postiženo 50 lidí v Helsinkách, kteří onemocněli po konzumování halvy dovezené z Libanonu. Další epidemie, tentokrát mezinárodního rozsahu, byla způsobena infikovanou čokoládou z Německa.  Ve Finsku bylo 9 případů.
Kampylobakter byl příčinou dvou menších epidemií. V prvním případě byl vehikulem kuřecí salát, ve druhém čerstvě natrhané jahody.
Všechny epidemie pocházející z pitné vody byly způsobeny spodní vodou. Při největší z nich bylo v Korppoo postiženo 300 lidí.
V závěru zprávy je konstatováno, že příčin epidemií alimentárních onemocnění ve Finsku je několik, za většinu je zodpovědný personál provozoven připravujících pokrmy. Nejčastější příčinou je  nesprávné nakládání s potravinami – nedostatečně vysoká teplota a délka doby tepelného zpracování potraviny, nesprávná teplota uchovávání potravin. Další příčinou je infikovaný personál podílející se na přípravě pokrmů a nízká hygiena rukou.
Národní úřad pro potraviny připravil informační materiály s deseti zlatými pravidly, jak nakládat s potravinami. Jejich dodržování by mělo zabránit většině onemocnění z potravin.
www.elintarvikevirasto.fi/english/