Bezpečnost potravin

Finská zpráva o reziduích pesticidů v potravinách

Vydáno: 7. 2. 2004
Autor:

Výsledky monitorování reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu za rok 2002, prováděného finským Úřadem pro kontrolu potravin.

Finský Úřad pro kontrolu potravin (NFA) zveřejnil výsledky monitorování reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu za rok 2002. Výsledky za rok 2002 byly zhruba stejné jako v předchozím roce, přičemž 4 % vzorků obsahovala rezidua v množství přesahujícím povolenou hranici. Většina vzorků obsahujících nadměrné množství reziduí byla importovaná zelenina, ořechy, ovoce a čaj. V průběhu roku 2002 bylo analyzováno více než 2 300 vzorků, především ovoce a zeleniny. V menší míře byly analyzovány vzorky zrnin a zpracovaných potravin. V průměru 60 % vzorků pocházelo ze zemí mimo EU, zbývajících 40 % bylo téměř rovnoměrně rozděleno mezi produkty domácí provenience a produkty z členských zemí EU. Více než polovina vzorků ovoce a zeleniny obsahovala rezidua pesticidů, ze zrnin pouze třetina a ze vzorků zpracovaných potravin pouze pětina. U 91 vzorků přesahovalo množství reziduí povolenou maximální hranici, přičemž většina těchto pocházela ze zemí mimo EU. V ovoci a zelenině byla identifikována rezidua 89 různých pesticidů, z čehož 26 bylo v množstvích přesahujících povolené limity. V zrninách byla nalezena rezidua pouze pěti sloučenin. Monitorování bylo zaměřeno i na organické potraviny a dětskou výživu. Z organických potravin obsahovaly rezidua pesticidů pouze tři vzorky, u dětské výživy byl zjištěn jeden vzorek s obsahem reziduí převyšujícím povolenou hranici. Na základě výsledků byly v průběhu monitorování zaslány EK čtyři zprávy určené pro RASFF. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com