Bezpečnost potravin

Financování projektů v 7. rámcovém program výzkumu v EU

Vydáno: 14. 1. 2007
Autor: pospisilova

Byla zveřejněna 1. výzva k podávání projektů v oblasti zemědělství, potravinářství a biotechnologie.

Dne 22. prosince 2006 byly publikovány první výzvy k podávání návrhů projektů v 7. rámcovém programu V&V v EU. Ve specifickém programu Kooperace byla pro 2. tématickou oblast “Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie” uveřejněna výzva pod identifikačním kódem: FP7-KBB-2007-1. Žádosti o přidělení finančních prostředků v této výzvě lze podávat do 2. května 2007.
Celkové finanční prostředky určené na podporu projektů v této výzvě budou 192,09 milionů EUR. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na podporu čtyř aktivit.
 
Aktivita
Schéma pro financování
Finanční prostředky
(milionů EUR)
2.1: Udržitelná produkce a management biologických zdrojů z půdního, lesního a vodního prostředí
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
15,00
Malé projekty spolupráce a CSA
67,00
2.2: Od stolu na farmu: potraviny (včetně potravin mořského původu), zdraví a prospívání
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
32,50
Malé projekty spolupráce a CSA
29,09
2.3: “Life sciences biotechnologiy and biochemistry” pro udržitelné nepotravinářské produkty a procesy
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
35,00
Malé projekty spolupráce a CSA
10,50
2.4: Ostatní aktivity
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
0
Malé projekty spolupráce a CSA
3,00
Pozn.:
* CSA=Coordination and Support Actions (koordinační a podpůrné aktivity)
* Malé projekty spolupráce=projekty požadující příspěvek Komise do 3 milionů EUR
* Velké projekty spolupráce=projekty požadující příspěvek Komise v rozsahu 3–6 milionů EUR
* CSA=projekty požadující příspěvek Komise do 1 milionu EUR
 
Přehled jednotlivých témat, která budou v rámci příslušné aktivity 1–4 financována, je uveden v příloze.