Bezpečnost potravin

Fíky proti patogenům v potravinách

Vydáno: 9. 6. 2004
Autor:

Fíky, resp. fíkové extrakty či jejich aktivní složka v čisté formě se mohou vzhledem ke svým antimikrobiálním účinkům uplatnit jako přírodní konzervační prostředky v nejrůznějších potravinách.

Na nedávném sympoziu Americké mikrobiologické společnosti bylo prezentováno několik referátů týkajících se fíků a fíkových extraktů a možnosti jejich použití k inhibici růstu škodlivých mikroorganismů v potravinách. Fíkové extrakty se po řadu let používají proti různým zdravotním obtížím jak je zácpa, bronchitida, onemocnění dutiny ústní či poranění. Dokonce se bývají i složkou preparátů používaných k odstraňování bradavic. Na základě znalostí o těchto účincích fíků bylo zjišťováno, zda je možno fíky využít i v jiné oblasti, a výzkum byl zaměřen především na antimikrobiální působení fíkových extraktů na běžná alimentární onemocnění působená bakteriemi Escherichia coli a Salmonella. Fíky byly nakrájeny na plátky a smíseny s vodou, do které byly poté přidány kmeny E. coli  a Salmonella. Po inkubaci trvající 24 hodiny bylo konstatováno patrné snížení bakteriálního růstu. U kontrolních vzorků, které neobsahovaly fíkovou šťávu došlo k pomnožení bakterií. Tyto výsledky mohou být podle názoru výzkumníků využity v potravinářském průmyslu, kde by se fíky přidávaly ve formě extraktů nebo jejich různých modifikací do zpracovávaných potravin. Rovněž je možné izolovat aktivní složku fíků v čisté formě jako přírodní ingredienci pro nejrůznější potraviny. Další tým výzkumníků referoval na zmíněném sympoziu o obdobných antimikrobiálních účincích extraktu z guavy a jeho potenciálním použití ve funkcí přírodního konzervačního prostředku.
http://www.nutraingredients.com