Bezpečnost potravin

Fight BAC! – americká vzdělávací akce pro spotřebitele

Vydáno: 22. 6. 2004
Autor:

Fight BAC! je vzdělávací akce, kterou organizuje Společnost pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin Partnership for Food Safety Education(PFSE) zaměřená na rozšiřování znalostí spotřebitelů o bezpečném nákládání s potravinami s cílem snížit riziko onemocnění z potravin.

PFSE je nezisková organizace, která byla založena v roce 1997. Její hlavní aktivitou je velice úspěšná celonárodní vzdělávací kampaň Fight BAC!, tj. Bojuj proti bacilům. Odhaduje se, že kampaň již oslovila miliony spotřebitelů prostřednictvím vládních programů, iniciativ soukromých firem, školních vzdělávacích programů a informací v médiích.
Členská základna společnosti zahrnuje představitele potravinářského průmyslu od výrobců k obchodním společnostem, státní instituce i zástupce spotřebitelů. Kampaň Fight BAC! byla vyvinuta v rámci vládní Národní iniciativy pro bezpečnost potravin podporované prezidentem USA jako dlouhodobý ambiciózní projekt vzdělávací kampaně pro širokou spotřebitelskou veřejnost zaměřený na bezpečné nakládání s potravinami. Tvůrci kampaně si velice dobře uvědomují, že nejslabším článkem v celém systému zajištění bezpečnosti potravin je právě chování spotřebitelů. Riziko vzniku onemocnění potravin do jisté míry závisí na také na vzdělání spotřebitelské veřejnosti a ochotě spotřebitelů aplikovat získané dovednosti a vědomosti a dodržovat doporučení odborníků.
Kampaň Fight BAC! je postavena na čtyřech základních doporučeních pro spotřebitele s cílem snížit riziko vzniku onemocnění z potravin.
Spotřebitelům je srozumitelnou formou vysvětleno, že v potravinách se skrývá neviditelný a nebezpečný nepřítel, který je vždy připraven zaútočit. Pro přiblížení skutečně širokému spektru spotřebitelů je nazván jako BAC (tj. „bacil“). Spotřebitelé jsou informování, že neviditelného nepřítele nemohou spatřit pouhým okem, ani odhalit čichem nebo pohmatem. Tento nepřítel a miliony jemu podobných může napadnout potravinářské výrobky, povrchy v kuchyni, nože a kuchyňské nádobí. Spotřebitelé však mají tu moc a mohou účinně bojovat proti „bacilům“ a zajistit, aby potraviny byly bezpečné a ochráněné před nebezpečnými bakteriemi. Je to velmi snadné – stačí dodržovat následující čtyři základní zásady, které jsou vysvětleny na informačních letácích volně dostupných ke stažení na internetu:

Na domovských stránkách kampaně je k dispozici celá řada vzdělávacích materiálů určená pro tři cílové skupiny: spotřebitele, pedagogy a školitele, média. Maskotem kampaně je figurka zeleného zlého“bacila“, který se ošklivě šklebí na všechny spotřebitele.
Více informací na http://www.fightbac.org/main.cfm