Bezpečnost potravin

Fi Europe & FSH 2005

Vydáno: 2. 9. 2005
Autor:

V Paříži se bude ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2005 konat mezinárodní výstava Food Ingredients Europe současně se semináři o inovaci a bezpečnosti potravin.

V Paříži se bude ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2005 konat mezinárodní výstava Food Ingredients Europe současně s výstavou Food Safety & Hygiene 2005 a semináři, navazujícími na úspěšné akce obdobného typu předchozího roku v Amsterdamu.

Inovační semináře budou věnovány následujícím otázkám: Zmrzlina – od  pamlsku ke zdravému výrobku, Řešení problémů obezity spojených s kardiovaskulárními onemocněními a metabolickými problémy prostřednictvím vhodných potravin, Inovace v oblasti nápojů, Rychlý rozvoj v oblasti konvenientních potravin s přidanou hodnotou.

Semináře zaměřené na bezpečnost potravin se budou zabývat následujícími tématy:  Mezinárodní harmonizace legislativy týkající se bezpečnosti potravin, Současné problémy bezpečnosti potravin, Technologie v bezpečnosti potravin, Reálné celosvětové výhody investic do integrovaného systému bezpečnosti potravin.

Více informací na adrese:
http://www.nutraingrdients.com