Bezpečnost potravin

FF schéma pro welfare dojnic

Vydáno: 1. 10. 2003
Autor:

Pod dozorem RSPCA  hodnotili ve Velké Británii vliv FF schématu na welfare dojnic chovaných na farmách.

Mezi bezpečnostní systémy, určené pro zajištění nezávadnosti potravin, ochranu prostředí a welfare zvířat  ve Velké Británii patří FF schéma (Freedom Food scheme), řízené Freedom Foods Ltd, která je dceřinnou společností RSPCA – Royal Society for Prevention of Cruelty to Animal. Aplikace FF schématu má zaručit vysoké standardy welfare zvířat ve Velké Británii jak na farmách, tak při transportu a  porážce.
Farmy zahrnuté do FF schématu se řídí zásadami welfare pro hospodářská zvířata vyvinutými RSPCA ve spolupráci se specializovanými  skupinami odborníků (výrobci, experti, veterináři a odborníci v oblasti welfare).  RSPCA vyvinula standardy pro dojnice, ovce, kuřata, krůty, nosnice, kachny, lososy, skot ve výkrmu a prasata. Farmy dostávají certifikáty od nezávislého úřadu, který se řídí Evropským standardem EN 45011.
Vet. Record, 153, 2003, č. 8, s. 227-231