Bezpečnost potravin

FERA: Bezpečnost zpracovaných nanočástic v potravinách

Vydáno: 12. 8. 2010
Autor:

Prezentace na 2. mezinárodní konferenci v rámci projektu MoniQA (Krakov, 8.–10.6.2010).

FERA (The Food and Environment Research Agency) je uskupení v rámci DEFRA (Ministerstva pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova ve Velké Británii), které bylo vytvořeno za účelem podpory a rozvoje udržitelného potravinového řetězce, zdravého životního prostředí (přírody) a k ochraně společnosti na celém světě před biologickými a chemickými riziky.
Úlohou FERA je získávat důkazy, provádět analýzy a poskytovat rady vládě, mezinárodním organizacím a privátnímu sektoru. Činnost FERA byla oficiálně zahájena 15.6.2009.
FERA je členem evropského konsorcia zaměřeného na proškolování s cílem dosáhnout vyšší bezpečnosti potravin (TrainSaferFood). Vedle průběžných zpráv vydává FERA i řadu publikací.
 
Na 2. mezinárodní konferenci organizované v rámci projektu MoniQA (Polsko, Krakov, 8.–10.6.2010) byl prezentován příspěvek zástupce FERA a to pod názvem “Posuzování bezpečnosti zpracovaných nanočástic v potravinách: význam detekce & charakterizace” (viz příloha).
Karen Tiede, autorka prezentace, dochází k tomuto závěru:
 
– Nanotechnologie je klíčová technologie pro vývoj a výrobu potravin.
– Posuzování bezpečnosti je obtížné, neboť ENP jsou různorodé a jedinečné povahy, je však nezbytné pro to, aby se výhody nanotechnologie mohly využívat.
– Pro další vývoj je nezbytný nový přístup k testování ENP a vývoj v analýze.
– Náležitá charakterizace je zásadní pro lepší pochopení chování a osudu ENP, ale náročná!
– Je zapotřebí více údajů, avšak vědecké literatury týkající se analýzy ENP v potravinách postupně přibývá!
 
 
Zdroj: MoniQA