Bezpečnost potravin

Fenaroli´s Handbook of Flavor Ingredients

Vydáno: 14. 6. 2004
Autor:

Fenaroli´s Handbook of Flavor Ingredients / Burdock, George A., vyd. Boca Raton : CRC Press, 2002. - 1834 s., ISBN 0-8493-0946-8 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná POUZE prezenčně pod signaturou B 2175

Zvýšený zájem spotřebitelů o přírodní produkty a exotické chutě inspiroval pracovníky výzkumu a vývoje k intenzifikaci úsilí v oblasti inovací a přinutil dozorové a legislativní orgány k podrobnému zkoumání nových přísad. Nová publikace v Knihovně ÚZPI je reakcí na jmenované tři faktory a představuje již čtvrté aktualizované a revidované vydání celosvětově uznávané příručky o látkách zvýrazňující chuť a vůni. Formou záznamů jsou uvedeny informace o více než 7 500 látkách. Záznamy mají jednotnou strukturu, která částečně odlišná podle původu sledovaných látek:
U látek syntetických záznam obsahuje následující údaje: preferovaný název, synonyma, popis, identifikační kódy podle registru CAS (Chemical Abstracts Service Number) a CoE (Evropské komise), průměrná spotřeba, informace o registraci, vzorec, specifikace (např. vzhled, bod varu, rozpustnost aj. – v závislosti na dostupnosti údajů), parametry definující chuťové a aromatické vlastnosti, doložené příklady použití popř., zda látka má status GRAS, stručný popis syntézy, informace o výskytu v přírodě a další údaje.
U látek přírodních záznam poskytuje následující informace: preferovaný název, název botanického rodu a druhu, ostatní názvy, názvy v dalších jazycích (Fr, Ge, Sp, It), identifikační kódy podle registru CAS (Chemical Abstracts Service Number) a CoE, popis rostliny či části rostliny, která byla zdrojem dané látky, spotřeba, fyzikálně chemické charakteristiky, informace o registraci, doložené příklady použití popř., zda látka má status GRAS, parametry definující chuťové a aromatické vlastnosti a další údaje.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI a je čtenářům přístupná POUZE k prezenčnímu studiu ve studovně Knihovny ÚZPI.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.