Bezpečnost potravin

FEDIAF – Evropská federace výrobců krmiv pro domácí zvířata (The European Pet Food Industry Federation)

Vydáno: 1. 2. 2010
Autor: bodokova1

Základní informace o federaci.

Evropský krmivářský průmysl poskytuje široký a pečlivě připravený produkt, který má pomoci zajistit dlouhý, zdravý a aktivní život pro okolo 55 miliónů zvířat chovaných v domácnostech v celé Evropě.
 
 
Zvířata byla dříve chována za účelem plnění pracovních povinností a péče a přístup jejich vlastníků k nim byl různý: krmení nevyváženými krmivy, jako jsou kuchyňské odpady, někdy vyústily v poruchy skeletu, zažívacích potíží, nemoci jater a dalších problémů.  Nyní je mezi zvířaty a lidmi silná, jedinečná emocionální vazba a zvířata mají důležitou sociální úlohu. Péče o domácí zvířata (dále jen DZ) učí děti odpovědnosti a citlivosti a pro starší lidi se DZ stává společníkem. DZ se stává členem rodiny.
 
 
Vzrůstající vědomí lidí vztahující se k vlastní výživě vede ke stejné potřebě u zvířat a tím se stává krmivářský průmysl odpovědným partnerem, který poskytuje péči, výzkum, nejlepší výživové parametry pro dlouhý a zdravý život DZ.
 
 
Kvalita a bezpečnost, vyváženost živin a chutnost, cenová přijatelnost – to jsou důležité prvky pro DZ a jejich majitelé se stávají nejdůležitější pro Evropské výrobce krmiv pro DZ.
Federace v bodech:
•          Vznik v roce 1990
•          Reprezentuje 20 národních krmivářských asociací a další mezinárodní orgány
•          Podporuje zájmy okolo 450 Evropských výrobců krmiv pro domácí zvířata (DZ)
•          Cílem je legislativní rámec pro výrobu bezpečných krmiv, výživu a chutnost krmiv pro DZ
•          Je kompetentním partnerem Evropských institucí v legislativních, technických a politických aspektech týkajících se výroby krmiv pro   domácí zvířata
•          Rozpoznává a podporuje důležitou sociální úlohu DZ ve společnosti
•          Podporuje a povzbuzuje odpovědnost majitelů DZ